Holder du Fast?

Holder du fast i noget?
Har du noget, du ikke vil slippe?
Det er en kamp for dig, at holde fast og den kamp er vigtig.

Når noget bliver en kamp, vil der altid findes en mere simpel vej.

Det kan nærmest være alt, du kan holde fast i.
En titel, nogle arbejdsopgaver, nogle regler eller overbevisninger, en metode/fremgangsmåde, nogle mennesker osv.
Hvis det er blevet en kamp for dig, at holde fast, så stop op.
Hvorfor holder du fast?
Ofte holder vi fast fordi vi er usikre eller bekymrede for fremtiden

Holder du fast på grund af usikkerhed, så kan det løses ved, at du roser dig selv.

På den måde vil dit selvværd stige og, din usikkerhed falde.
Du vil automatisk komme til at give slip, når selvværdet er højt nok.
Så gider du nemlig slet ikke holde fast længere.

Holder du fast på grund af bekymringer, så kan du vide, at bekymringer er fiktive problemer, vi opfinder i tankerne.

Disse fiktive problemer bliver nærmest aldrig til noget.
De er altså ren fantasi.
Slip blot dine bekymringer.
Ha’ tillid til, at der sker det, der skal ske.

Det kan virke som et tilbageslag, når vi giver slip på noget, vi var villige til at kæmpe for.

I virkeligheden sker der det, at der bliver plads til noget nyt og bedre.
Det er altså langt fra et tilbageslag at give slip, det er det omvendte, nemlig fremgang.
Hvis vi holder fast, står vi stille og har ikke plads til nyt eller til at rykke os fremad.

Det sjove er, at indsigten i, hvad vi så skal som regel først kommer, når vi har sluppet, det vi holdt fast i.

Det kræver altså både tillid og accept af bekymringer og evt. mørke tanker.
Den bedste måde at opnå ovenstående er ved at rose sig selv.
Så kom du roligt igang med det.
Det er så skønt med al den ros, den kan mærkes helt ind i sjælen og på selvværdet.
Jeg taler af personlig erfaring.
God fornøjelse med det.
Book Clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Min YouTube Kanal.
Læs om selvkærlighed.
Hvordan defineres anvendelige og positive bekræftelser.
Læs om, hvordan problemer på vores livsvej, bliver til erfaringer.

❤️

Do you hold on to something?
Do you have something you do not want to let go of?
It’s a struggle for you to hold on to and that battle is important to you.

When something becomes a struggle, there will always be a simpler way.

It can almost be anything you can hold onto.
A title, some work tasks, some rules or beliefs, a method / approach, some people, etc.
If it has become a fight for you to hold on, then stop.
Why are you holding on?
Often we hold on because we are uncertain or worried about the future

If you hold on because of insecurity, it can be solved by praising yourself.

In this way, your self-esteem will increase and your insecurity will not fill.
You will automatically let go when your self-esteem is high enough. 
Then you will not bother holding on any longer.

If you hold due to worries, then you should know that concerns are fictitious issues we invent in the mind.

These fictitious problems almost never become real.
They are pure imagination.
Just release your worries.
Trust that what happens is what is supposed to happen.

It may seem like a backlash when we let go of something we were willing to fight for.

What actually happens is that there is now room for something new and better.
That is why letting go is very far from being a setback, it is the reverse, progress.
If we hold on, we stand still and have no room for new or to move forward.

The funny thing is that the vision of what will now happen will come after letting go.

So it requires both trust and acceptance of worries and possible dark thoughts.
The best way to achieve the above is to praise yourself.
hen you quietly got started with it.
It is so wonderful with all the praise it can feel completely in the soul and in the self-esteem.
I speak from personal experience. Enjoy it.
Book Clairvoyance on booking @ botteleth. com.

My YouTube Channel.
Read about Self Love.
How are useful and positive affirmations defined.
Read about how problems on our path in life automatically becomes experience.