Træt af dit Arbejde

Er du træt af dit arbejde?
Har du tænkt over, om det måske er fordi, du har det rigtig godt og laver en masse skønne ting i din fritid.

Jeg har prøvet at have stor krise i privatlivet.

Da det skete blev jeg rigtig glad for mit arbejde og brugte usædvanligt meget tid der.
Jeg fordybede mig og havde mine arbejdskolleger som en fast støtte i mit liv.
Jeg elskede nærmest mit arbejde.
Da jeg så fik det bedre, blev arbejdet også tiltagende uinteressant.
Derfor ved jeg nu, at når jeg er træt af mit arbejde, så er det måske ikke helt rigtigt.
Måske er jeg bare meget engageret i andre aktiviteter i min fritid og føler, det er svært at nå det hele.
I stedet for at prioritere, gør jeg det åbenlyse, skyder skylden på arbejdet.
Det kan også være en kollega, jeg har svært ved at håndtere eller fordi jeg har svært ved at sige nej.

Som regel er der en grund til, at vi har vores job.

Alternativt havde vi ofte ikke valgt det.
Hvis du er træt af dit arbejde så prøv at se på, om du har svært ved at prioritere i din fritid, måske har du bare for meget sjovt, der fylder.
Du kan også se på, om der er situationer med kollegaer eller ledere, du har svært ved at håndtere som ex. har svært ved at sige fra, sige nej osv.

Nogle gange kan det også være fordi, vi skal videre til noget nyt.

Så kan vi glæde os over det.
God fornøjelse med at blive gladere for dit arbejde.
Bestil en clairvoyant vejledning på booking @ botteleth . com.

Are you sick of your job?
Did you consider that maybe this is because your life is good and you are doing a lot of wonderful activities in your spare time.

Lær hvordan du opnår arbejdsglæde med mindfulness.

I have been through a major crisis in my personal life.

When I was in the middle of it I started really liking my job and spent an unusual amount of time on it.
I was very involved and used my colleagues for support.
I nearly loved my job.
When I started to feel better my job became increasingly not interesting.
This is the reason for me knowing that when I feel sick of my job maybe it is not accurate.
The reason can be that I am engaged in other activities in my spare time and I have a hard time fitting it all in.
Instead of prioritizing I do the obvious – I blame the job.
I may also be a colleague I cannot handle or because I have a hard time saying no.

Usually there is a reason why we have our job.

Otherwise we would not have accepted it in the first place.
If you are sick of your job try to ask yourself if you have a hard time prioritizing your spare time or maybe you have too much fun taking time.
Also ask your selv if you experience situations with colleagues or leaders that you are not able to handle or for instance have a hard time saying no.

Sometimes it simply is because it is time to move on.

Then we have something to look forward to.
Have fun liking your job more.
Book a clairvoyant guidance at booking @ botteleth . com.

Learn how to love your job using Mindfulness.