Pris Clairvoyance

Pris Clairvoyance

Pris Clairvoyance Business.

Karriere Clairvoyance Vejledning a en times varighed, pris kr. 1.900,-

Ved Virksomheds Clairvoyance. Pris varierer pris alt efter størrelsen på din virksomhed, antal ansatte. 
Skriv en mail til mig så laver jeg et pris overslag.

Pris Clairvoyance Personlig

Personlig, clairvoyant vejledning a 30 minutters varighed, pris kr. 1.100,-.
Personlig clairvoyant vejledning a 1 times varighed, pris  kr. 1900,-

Gælder for fremmøde personligt eller over skype.

Pris Vægttab Clairvoyance

Pris pr. time kr. 1.900,-

Klarsyn Clairvoyance Intuition Kom og lær det

Pris pr. time kr. 1.900,-

For Pris Clairvoyance og Tidsbestilling, send mail til:

booking @ botteleth . com

Prices for Clairvoyance

Price Clairvoyance Business.

Career Clairvoyance Guidance, duration for one hour.
Price is 255 Euro.

Price for Business Clairvoyance is variable, depending on the size of your business, the number of employes. Please send me an e-mail.

Price Clairvoyance Personally

30 minutes of personal clairvoyant guidance, price 150 Euro.
1 hour of personal clairvoyant guidance, price 255 Euro.
Face to face or Skype session.

Price Weight Loss Clairvoyance

Price is 255 Euro.

Price Clairvoyance Intuition Come and Learn it

Price is 255 Euro.

For Price Clairvoyance and Booking, Please Mail to:

booking @ botteleth . com

About

Lotte Eulalia Botteleth
I am a Clairvoyant.
I have a very strong Intuition.

Facebook

Instagram

YouTube

Art Work
by
Lotte Eulalia

Pinterest

Pallas Athene
Standard Poodle
Home Page