Hundeklip, Dyreclairvoyant

Dyretelepati og Clairvoyance

Hundeklip, Dyreclairvoyant.
Pallas Athene og jeg har holdt klippe dag idag.
Klipning, det kan hun ikke lide.
Problemet er hovedsagligt klipning af pels på poterne.
Stakkels Pallas Athene frygter det.
En frygt hun har med sig fra et tidligere liv.

Dyreclairvoyance kan bruges til mange ting

Jeg er uddannet dyreclairvoyant.
Telepati bruger jeg til at arbejde frygten.
Allerede igår aftes talte jeg med hende og forklarede om idag.
Fortalte hende, at det nu var tid for klipning.
Hørte hende, om der var noget jeg kunne gøre for at hjælpe hende?

Mit bidrag til at hjælpe Pallas Athene

Vi aftalte, at jeg skulle holde min energi positiv, det ville hjælpe hende.
Samtidig skulle halsbåndet af, så der slet ikke var noget at holde fast i.
Travlhed, der skulle der heller ikke være noget af.

Vi lagde ud med en meditation

Meditationen brugte jeg til at gøre vores energi god.
Yderligere spurgte jeg mine guider efter hjælp både til Pallas Athene og jeg.
Afslutningsvis lavede jeg en healing på hende i 3-4 minutter.
Indtil hun selv sagde, at det var nok nu.
Herefter fortalte jeg hende, at så var det nu.
Jeg fandt masser af godbidder.
Vi klippede og jeg fokuserede hele tiden på min egen energi.
På at holde den positiv.
Jævnligt gav jeg hende godbidder. 
En buffet af godbidder havde jeg klar for lige at gøre det hele lidt sjovere.

Resultat udeblev ikke

Det tog kortere tid end det plejer og det gik rigtig godt.
Forpoterne er der, hvor hun er mest sart.
Fin klipning, det vil være en god ting.
Vi gemmer det til en anden dag.
Jeg ville dele vores success. 

En Guidet Meditation

Nu overvejer jeg at indtale en guidet meditation til andre hundeejere.
Effekten af meditationen var nemlig stor.
Hurra for dyretelepati og clairvoyance.
Livet bliver så meget nemmere med kommunikation.

Meget mere om Pallas Athene og kære hvalpe foto.

 

Animal Telepathy and Clairvoyance

Haircut for dogs, Animal Clairvoyant.
Pallas Athene and I have been giving her a cut today.
Haircut, she doesn’t like that.
The problem is mainly the cutting of fur on the paws.
Poor Pallas Athena fears it.
A fear she brings from a past life.

Animal Clairvoyance can be used for Many Things.

I am a certified animal clairvoyant.
Telepathy is what I use to work on the fear.
Already last night I spoke to her and explained about today.
Told her that it was time for haircut.
Anything I could do to help her, I would.
 

My Contribution to help Pallas Athene.

We agreed that I should keep my energy positive, it would help her.
At the same time, the collar had to be off so that there was nothing to hold her.
No hurrying either.

We started out doing a meditation.

I used the meditation to make our energy good.
Further, I asked my guides for help both to Pallas Athene and I.
In conclusion, I did a healing on her for 3-4 minutes.
Until she herself said it was enough now.
Then I told her that it was now.
I found lots of goodies.
We cut and I focused all the time on my own energy.
On keeping it positive.
I regularly gave her treats.
A buffet of goodies I had ready to just make it a little more fun.

The Result was good.

It took less time than usual and it went really well.
The front legs are where she is most sensitive.
Fine cutting, it will be a good thing.
We’ll save it for another day.
I wanted to share our success.

A guided Meditation.

Now I am considering taking a guided meditation to other dog owners.
The effect of the meditation was great.
Hooray for animal telepathy and clairvoyance.
Life becomes so much easier with communication.

Much more about Pallas Athene and dear puppies photo.

 

 

5805B623-749F-4325-8369-394BB2560FDD