Bekymringer over Fremtiden & Concerns About the Future

Bekymringer over Fremtiden

Bekymrer du dig om fremtiden?
Det gjorde jeg engang.
Jeg bekymrede mig om alt muligt.
Bekymringerne tyngede mig og gjorde mig ikke glad.
På et tidspunkt lærte jeg, at bekymringer bare er tanker.
Det er tanker om potentielle større og mindre katastrofer.
Hvis jeg tænker tilbage, er det sjældent, at mine bekymringer er blevet til noget.
Derfor kan det være godt, at bruge bekymringerne på en ny og positiv måde.
Hver gang du identificerer en bekymret tanke.
Så øv dig i at bruge den til, at visualisere noget godt i stedet.
Du kan visualisere opnåelse af nogle af dine mål og drømme.
Det vil bringe dig tættere på at de bliver til virkelighed.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Concerns About the Future

Do you worry about the future?
I used to do so.
I was worried about all kinds of stuff.
The worries burdened me and did not make me happy.
At one point, I learned that worries are just thoughts.
Thoughts about potential major and minor disasters.
Looking back, my concerns rarely actually happened
Therefore, it may be good to use the concerns in a new and positive way.
Every time you identify a concerned thought.
Then practice using it to visualize something positive instead.
You can visualize the achievement of some of your goals and dreams.
This will bring them closer to being your reality.
Book clairvoyance at booking @ botteleth . com.

bottelethPhotography-2018-2935