Bekymringer og Tankemylder & Concerns and swarm of thoughts

Bekymringer over Fremtiden, Tankemylder

Bekymringer og Tankemylder

Bekymrer du dig om fremtiden?
Det gjorde jeg engang.
Jeg bekymrede mig om alt muligt.
Nærmest tankemylder.

Bekymringerne tyngede mig og gjorde mig ikke glad.

På et tidspunkt lærte jeg, at bekymringer bare er tankemylder, altså tanker.
Det er tanker om potentielle større og mindre katastrofer.
Hvis jeg tænker tilbage, er det sjældent, at mine bekymringer, mit tankemylder, er blevet til noget.
Derfor kan det være godt, at bruge bekymringerne på en ny og positiv måde.

Du kan bruge dit tankemylder positivt.

Bekymringer og Tankemylder
Hver gang du identificerer en bekymret tanke.
Så øv dig i at bruge den til, at visualisere noget godt i stedet.
Du kan visualisere opnåelse af nogle af dine mål og drømme.
Det vil bringe dig tættere på at de bliver til virkelighed.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Concerns About the Future

Concerns and swarm of thoughts.

Do you worry about the future?
I used to do so.
I was worried about all kinds of stuff.
Like a swarm of thoughts.

The worries burdened me and did not make me happy.

At one point, I learned that worries are just thoughts, a swarm of thoughts.
Thoughts about potential major and minor disasters.
Looking back, my concerns, my swarm of thoughts, rarely actually happened.
Therefore, it may be good to use the concerns in a new and positive way.

Use your swarm of thoughts in a positive way.

Concerns and swarm of thoughts.
Every time you identify a concerned thought.
Then practice using it to visualize something positive instead.
You can visualize the achievement of some of your goals and dreams.
This will bring them closer to being your reality.
Book clairvoyance at booking @ botteleth . com.

bottelethPhotography-2018-2935

Overspringshandlinger, har du mange af dem i dit liv? Få det godt. 

 

Procrastination, are you doing that a lot? Get better.