Bringing the Negative to Attention in a positive way & Gøre Opmærksom på det Negative på en Positiv Måde

I have opinions.
They are about a lot of things.
People, politics, the system and so on.
Some of them are positive towards different subjects and some of them negative.
I also have heart causes where I would love to change things if possible.
Earlier the negative opinions and the heart causes used to upset me.
Usually they would upset me so much I would get mad.
I could be in a discussion and getting mad about these causes and opinions.
I would maybe even say demeaning things about the people whom I saw as responsible.
Not very charming as I see it now.
Getting mad is bad for the body because it releases negative energy into our system.
Negative energy will worst case make us sick.
The intention for me to speak up was to inform other people about my opinions and causes.
Unfortunately when I got mad no one would listen.
What happens is that the getting mad releases a lot of negative energy.
This negative energy spreads not only within the person getting mad but also to the people in the conversation.
No one likes this and therefore no one will listen.
No matter how important and well documented your opinion or cause is.
If you want to save or change the world.
If you want other people to listen to you.
If you want to be taken seriously you need to change your energy from negative to positive.
You do this by positive thinking and being nice to you.
This will help you get the desired attention.
If you need help doing this book a clairvoyant guidance at booking @ Botteleth . com.
❤️❤️❤️

Jeg har meninger.
De handler om meget forskelligt.
Mennesker, politik, systemer osv.
Nogle af dem er positive overfor de forskellige emner, andre er negative.
Jeg har også hjertesager, hvor jeg ville elske, hvis jeg kunne ændre på bestemte forhold.
Tidligere ville de negative meninger og hjerte sager bringe mig ud af fatning.
Sædvanligvis ville det være så slemt, at jeg blev vred.
Jeg kunne være midt I en diskussion og blive vred over disse sager og meninger.
Måske ville jeg endda sige noget nedgørende om de mennesker jeg mente var ansvarlige.
Ikke særligt charmerende sådan som jeg ser på det i dag.
At blive vred er usundt for kroppen fordi det spreder negative energi i vores system.
Negativ energi kan være med til at gøre os syge.
Grunden til at jeg tale højt om det var at jeg ønskede at informere andre mennesker om mine meninger og hjertesager.
Når jeg blev vred, ville ingen lytte.
Det der sker, når vi bliver vrede er, at der produceres en masse negativ energi.
Denne negative energi spreder sig, ikke udelukkende til personen selv, men også til de andre i samtalen.
Ingen kan lide dette og derfor stopper folk med at høre efter.
Det har ingen betydning hvor veldokumenteret din holdning eller sag er.
Hvis du vil ændre verden.
Hvis du ønsker andre mennesker skal lytte på dig.
Hvis dju vil tages seriøst så må du ændre din energy fra negativ til positive.
Dette gør du ved at tænke positivt og være sød ved dig.
Dette vil hjælpe dig til at få den ønskede opmærksomhed.
Har du brug for hjælp til dette så book en clairvoyant vejledning på booking @ Botteleth . com.
❤️❤️❤️