Clairvoyance

Clairvoyance.
Ligesom vi får information fra tankerne, kan vi også få information clairvoyant.
Clairvoyant data er den reneste form for  information, da tanker og hermed følelser holdes udenfor.

Clairvoyance, hvordan foregår det?

Som clairvoyant tilbyder jeg relevant information til dig.
Jeg forholder mig ikke til  det.
Selve vejledningen foregår uden min personlige indblanding og vurdering.
Det lader jeg være op til dig.
Det er, når vi blander vores tanker og følelser ind over, at vi kan opleve fx at handle i affekt og uovervejet.
Sjovt, når vi netop prøver at tænke over tingene og gøre det rigtige.
Når vores valg foregår på basis af clairvoyant information, kommer de netop til at fremstå velovervejede.
Det er da værd at overveje, synes jeg.

Min Erfaring med tanker

Personligt holder jeg helst mig selv og mine tanker udenfor, når jeg foretager valg.
Jeg kan også sige, at jeg tænker mig meget lidt om.
Det er der sikkert mange, der set i bakspejlet, vil give mig ret i.
Clairvoyant data contra tanke data, jeg skriver meget mere om dette i den bog, jeg er i gang med at skrive.
Et emne som jeg synes er vildt spændende.
I mellemtiden tilbyder jeg mine clairvoyante evner til dig.
Jeg garanterer, at jeg holder mig selv og mine tanker helt udenfor din oplevelse.
Du kan både komme med en specifik problemstilling.
De kan også komme og få relevant information til dig lige nu.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Anbefalinger fra klienter.
Prisen for de forskellige typer af clairvoyance, jeg tilbyder, kan du se her.
Jeg overholder Clairvoyantforeningens Etiske Regler.

Clairvoyance

Just as we get information from the mind, we can also get information clairvoyant.
Clairvoyant data is the purest form of information since thoughts and emotions are not included.

Clairvoyance, how does it work.

As a clairvoyant, I offer relevant information to you.I don’t relate to it.
The session takes place without my personal interference and assessment.
I leave that up to you.When we listen to our thoughts and feelings, we can experience, for example, acting in an affect and inconsiderate.
Funny when we are just trying to think about things and do the right thing.
When our choices are based on clairvoyant information, they will seem deliberately.
This is worth considering, I think.

My Experience with Thoughts

Personally, I prefer to keep myself and my thoughts on the side when making choices.
I can also say that I think very little about it.
Looking back probably many people will agree with me on this.
Clairvoyant data versus data from the thoughts, I write much more about this in the book I’m writing.
A topic that I think is really exciting.
Meanwhile, I offer you my clairvoyant abilities.
I guarantee that I will keep myself and my thoughts completely out of your experience.
You can see me with a specific problem.
Also you can get relevant information right now.
Book clairvoyance on booking @ botteleth. com.

Client References.
Price for the various types of clairvoyance, I offer, see price here.
I comply with the United clairvoyants Ethical principles.

5E854986-2AEC-458D-BAFF-DAB8C10E68F6