Clairvoyance : Bad Luck & Uheld

Det vi giver opmærksomhed er det, der kommer til at fylde for os.
Det vil fylde vores tanker.
Det vil blive til vores virkelighed.
Oplever du fx., som jeg gjorde tidligere, altid at være uheldig?
Bruger du tid på, at tænke over, hvorfor du altid er uheldig?
Taler du med andre om det?
Siger du fx. ‘Jeg er altid så uheldig’.
Så fokuserer du på, at du netop er uheldig og det er den adfærd, du sender energi & giver opmærksomhed.
Du vil være uheldig.
Du kan prøve at ændre dit tankemønster til at tænke, at du altid er heldig.
Så bliver det dit held, du fokuserer på og derfor sender energi og opmærksomhed.
Hvis du ‘holder fast’, vil dit uheld ændre sig til held.
Det virkede for mig.
Det virker også med anden adfærd og andre tanker.
Prøv det selv.
Du kan ændre dine tanker fra negative til positive og herved skabe nye mønstre for dig selv.
God fornøjelse.
Bestil en clairvoyant vejledning på booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️

What we pay attention to will occupy our mind.
It will occupy our thoughts.
It will become our reality.
Do you, for instance, experience, like i did earlier in my life, bad luck.
Do you spend time wondering why you have bad luck?
Do you discuss this with other people?
Do you for instance say ‘I always have such bad luck’.
If you focus on having bad luck then this is the behavior you give energy and attention.
You will have bad luck.
It is possible to try to change your thoughts and instead think about how lucky you always are.
Then your focus will be on your luck and this is what you send energy and attention.
If you keep it up your focus will be on your good luck and this is what you give energy and attention.
If you keep this up your bad luck will change into good luck.
It worked for me.
It also works on different behavior and other thoughts.
Try it out.
It is possible for you to change your thought from negative to positive and move on to new patterns of behavior.
Have fun.
Book a clairvoyant session at booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️