Clairvoyance, Kan jeg det & Can I do it

Eksamineret Clairvoyant

Holder du dig selv tilbage i at gøre det, du gerne vil?
Hvis nogen – for bare 2,5 år siden – havde sagt til mig, at jeg ville blive eksamineret i clairvoyance, ville jeg have grinet højt.
Jeg ville sikkert ikke engang have troet på det.
Til gengæld ville jeg gerne lære at tale med min hund.
Jeg troede nemlig på telepati.
Derfor tilmeldte jeg mig et weekend kursus i dyretelepati, troede jeg.
Det viste sig at være en uddannelse i clairvoyance.
Det viste sig, at det falder mig lige så naturligt at kommunikere clairvoyant som det gør at kommunikere med andre mennesker.
Det ville jeg aldrig have troet.
Da jeg fandt ud af, at det var et clairvoyance kursus, jeg var tilmeldt, tænkte jeg, at det nok var meningen.
Ellers var jeg vel ikke tilmeldt.
Hernæst tænkte jeg, at jeg ville lære at tale med min hund og at resten måtte være en bonus.
Jeg lærte det hele.
Vi kan ofte mere end vi selv tror.
Det er det som er min pointe.
Hvis du går rundt og har lyst til at lære et eller andet.
Så kast dig ud i det.
Måske har du evnerne – måske er det i virkeligheden derfor, du gerne vil det.
Sådan var det i hvert fald for mig.
Jeg oplever, når jeg har klienter, at det er sådan for mange.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Certified Clairvoyant

Are you holding yourself back in doing what you really want?
If someone had told me – 2,5 years ago – that I would end up certified doing clairvoyance I would have laughed out lout.
I probably would not have believed it.
On the opposite I wanted to talk to my dog.
Because of that I signed up for a weekend class in animal telepathy, I thought.
I did believe in telepathy.
It turned out to be an education practising clairvoyance.
It turned out that it is as natural for me to communicate clairvoyant as it is for me to communicate with other people.
I would never have imagined that.
When I realized that I signed up for a clairvoyance class I thought that probably it was supposed to happened.
Otherwise I would not have signed up.
Then I thought that I wanted to learn to talk to my dog and everything else would be a bonus.
I learned everything.
Very often we are capable of a lot more that we think.
This is my idea.
If you want to learn something then do it.
Maybe you have the skills – maybe that is the real reason for you to wanna learn?
At least this is how it was for me.
Often, when I guide clients, I experience that this is also the case for them.
Book clairvoyance at booking @ botteleth . com.

 

bottelethPhotography-2018-2787