Clairvoyance, Kan jeg det & Can I do it

Eksamineret Clairvoyant

Clairvoyance, Kan jeg det?
Holder du dig selv tilbage i at gøre det, du gerne vil?
Eksamineret i clairvoyance.
Hvis nogen – for bare 2,5 år siden – havde sagt til mig, at jeg ville blive det, ville jeg have grinet højt.
Jeg ville sikkert ikke engang have troet på det.

Egentlig ville jeg bare tale med min hund

Til gengæld ville jeg gerne lære at tale med min hund.
Jeg troede nemlig på telepati.
Derfor tilmeldte jeg mig et weekend kursus i dyretelepati, troede jeg.
En uddannelse i clairvoyance vidste det sig at være.
At kommunikere clairvoyant falder mig lige så naturligt som det gør at kommunikere med andre mennesker.
Aldrig ville jeg have troet det.
Åbenbart var jeg tilmeldt et clairvoyance kursus uden at vide det.
Der sker det der skal ske, tror jeg på.
Altså var det meningen, at jeg skulle være tilmeldt.
Hernæst tænkte jeg, at jeg ville lære at tale med min hund.
Resten måtte være en bonus.
Jeg lærte det hele.

Prøv dine drømme af

Vi kan ofte mere end vi selv tror.
Det er det som er min pointe.
Hvis du går rundt og har lyst til at lære et eller andet.
Så kast dig ud i det.
Måske har du evnerne – måske er det i virkeligheden derfor, du gerne vil det.
Sådan var det i hvert fald for mig.
Jeg oplever, når jeg har klienter, at det er sådan for mange.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Certified Clairvoyant

Clairvoyance, Can I do it?
Are you holding yourself back in doing what you really want?
Certified Clairvoyant

If someone had told me – 2,5 years ago – that I would end up like that I would have laughed out lout.
I probably would not have believed it.

All I wanted was to talk with my dog.

On the opposite I wanted to talk to my dog.
Because of that I signed up for a weekend class in animal telepathy, I thought.
I did believe in telepathy.
It turned out to be an education practising clairvoyance.
It is as natural for me to communicate clairvoyant as it is for me to communicate with other people.
I would never have imagined that.
Obviously, I was enrolled in a clairvoyance course without knowing it.
Everything happens for a reason, I believe.
So I was supposed to be continue the class.
Otherwise I would not have signed up.
Then I thought that I wanted to learn to talk to my dog.
Everything else would be a bonus.
I learned everything.

Go After your Dreams.

Very often we are capable of a lot more that we think.
This is my idea.
If you want to learn something then do it.
Maybe you have the skills – maybe that is the real reason for you to wanna learn?
At least this is how it was for me.
Often, when I guide clients, I experience that this is also the case for them.
Book clairvoyance at booking @ botteleth . com.

 

bottelethPhotography-2018-2787