Clairvoyance

Clairvoyance er fransk og betyder oversat klarsyn.

Clairvoyance er en kærlig vejledning.
For mig er det en naturlig måde at kommunikere på.
Clairvoyant vejledning kommer til mig på samme måde som, hvis det kom fra mine egne tanker.
Jeg kan kende det på, at der ikke er tanker bag.
Al anden kommunikation er altid initieret af en tanke.
Det er clairvoyant vejledning ikke.

Hvordan foregår en Clairvoyance Session

Personlig clairvoyant vejledning hos mig starter med, at du, som klient, får dit aktuelle tema.
Eksempler på temaer kan være: Ikke at føle sig god nok, usikkerhed, sorg, forvirring over stilstand i livet, ked af det osv.
Du får en eller flere årsager til temaet.
Herefter får du redskaber til at komme videre i dit liv.
Efterfølgende er der tid spørgsmål.
Udganspunktet for en clairvoyant vejledning kan også være et tema, du selv vælger.
Bestil en clairvoyant vejledning på booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️❤️

Anbefalinger / Recommendations fra / from klienter / clients.
Jeg har tavshedspligt som eksamineret clairvoyant og jeg overholder clairvoyantforeningens etiske regler.
As certified clairvoyant I am committed to secrecy and the ethic rules from the clairvoyantforeningen.
❤❤❤

Clairvoyance is french – it means lucidity.

Clairvoyance is a loving guidance.
For me it is a natural way of communicating.
Clairvoyant guidance comes to me the same way as if it was coming from my own thoughts.
I recognize it because it was not initiated by any thought.
Normally communication is always initiated by a thought.
Clairvoyant guidance is not.

What happends during a Clairvoyance Session

Personal clairvoyant guidance with me starts with that, as a client, you get your current theme.
Examples of themes can be: Not feeling good enough, insecurity, grief, confusion about stagnation in life, saddened, etc.
You get one or more reasons for the theme.
Then you get the tools to move forward in your life.
Subsequently, there are time for questions.
The starting point for a clairvoyant guide can also be a theme you choose yourself.
Book a clairvoyant guidance at booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️❤️