Conditions for Happiness & Betingelser for Glæden

Did you hear your self say ‘When I get this, I will be happy’?
Another sentence is ‘When I get to this point in my life or get to this place, I will be happy’.
I did say the above sentences.
Then I realised that it is me setting up conditions for my happiness.
Do I really need this?
Do I need obstacles on my way to happiness?
I think not.
Did you hear your self say it?
I think most people have said something like the above sentences.
Instead look around you.
See how much you have already.
Notice the people you have in your life.
Think about the things, people, animals that is already making you happy.
I do not say that from now on you will have to live an ascetic life, never buy anything and never go anywhere or make plans.
What I am saying is that it is possible for you to be happy on the way towards all this.
What I mean is Stop your self from basing your happiness on conditions – be happy about the present.
Say out lout what you are happy about – this way the happiness will get inside your soul.
This works for me.
Try it out – it is free and best case it will bring you more happiness.
Book a Clairvoyant Session on booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️
Har du hørt dig selv sig ‘Når jeg får denne, så bliver jeg glad’?
En anden sætning er ‘Når jeg når dertil i mit liv eller når jeg kommer derhen, så bliver jeg glad’.
Jeg har sagt ovenstående sætninger.
En dag indså jeg, at jeg sætter betingelser for min glæde på den måde.
Har jeg virkelig behov for at gøre det?
Har jeg brug for forhindringer på min vej til glæden?
Det synes jeg ikke.
Har du hørt dig selv udtale ovenstående sætninger?
Se dig istedet omkring.
Se hvor meget du allerede har.
Læg mærke til de mennesker du har i dit liv.
Tænk på de ting, mennesker, dyr som allerede gør dig glad.
Jeg siger ikke at fra nu af skal du leve et asketisk liv, aldrig købe noget og aldrig tage nogle steder eller lægge planer.
Det jeg siger er, at du sagtens kan være glad på vejen derhen.
Stop dig selv i at sætte betingelser op for din glæde – find glæden i nuet.
Sig det højt, det der gør dig glad – på denne måde vil glæden forplante sig i din sjæl.
Det virker for mig.
Prøv det – det er gratis og bedste fald bliver du gladere.
Bestil en Clairvoyant Vejledning på booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️