Dårlige Egenskaber & Bad Skills, Clairvoyance

Findes der dårlige egenskaber?
Nej, vil jeg sige.
Der findes egenskaber, der fylder for meget.
Det er noget andet.
Vi har vore egenskaber, fordi vi har brug for dem alle.
Uden dem ville vi ikke være hele.
Når vi synes, en egenskab er dårlig, ville vi altså ikke kunne være foruden.
Måske bruger vi den forkert eller, den fylder for meget.
Når vi bruger den forkert, bruger vi den ofte til at holde os tilbage frem for at få os fremad.
Jeg er fx. meget viljestærk
Tidligere brugte jeg denne egenskab  til at tvinge mig selv til at gøre ting, jeg ikke kunne lide.
Idag bruger jeg min vilje til at få mig til at elske mig og alle mine egenskaber hele tiden.
Jeg hjælper nogle af mine klienter til at bruge specifikke egenskaber rigtigt.
Hvordan kan vi så få en egenskab til at fylde mindre?
Det kan vi ved at sende den kærlighed.
Hvis vi glæder os over den & elsker den på lige fod med de andre egenskaber.
Så kommer den til at fylde i præcis samme omfang som de egenskaber, vi allerede elsker.
Har du brug for vejledning så bestil den på booking @ botteleth . com.
God fornøjelse med at få balance i egenskaberne.
❤️❤️❤️

Does bad skills exist?
I am saying no.
Skills can be too outstanding.
This is something different.
We have all our skills because we need them.
We would be incomplete without them.
When we see a skill of ours as bad for real we will not feel good not to have it.
Maybe we are using it in a wrong way or it is too outstanding.
When we are using it wrong we usually use it to hold us back instead of moving forward.
For instance I am very willful.
I used to use this skill to make me do things I really did not like to do earlier.
Today I use it to make me love me and all my skills all the time.
I help some of my clients to use their skills in a correct way.
How is it possible to make a skill less outstanding?
We can do this by sending it love.
If we are happy about and loving towards an outstanding skill equally to the way we love our other skills.
Then this outstanding skill will show equally among all skills we already love.
Do you need guidance book at booking @ botteleth . com.
Have a great time balancing your skills.
❤️❤️❤️