Den Indre Positive Energi

Den Indre Positive Energi.
Vi har alle en indre energi.
Denne energi kan være positiv og negativ.
Hos de fleste veksler deres energi imellem at være positiv og negativ.
Vi har det bedst og er glade, når vores indre energi er positiv.

Det kan lade sig gøre at udskifte negativ, indre energi til positiv, indre energi.

Den Indre Positive Energi gør os glade og succesfulde.
Vi kan bruge tankerne.
Hver gang vi identificerer en negativ tanke i vores bevidsthed, kan vi erstatte den med en positiv.
På denne måde vil vi styrke den indre positive energi.
Prøv det selv.
Du vil blive gladere og flere andre fordele.
Se min video, hvor jeg taler om fordelene og beskriver, hvordan jeg gør.
Book clairvoyance på booking @ botteleth . com.

❤️

Læs & hør om hvordan tanker er tilfældige.
Min YouTube Kanal.
English version below the video.

The Inner Positive Energy

The Inner Positive Energy.
We all have an inner energy.
This energy can be positive and negative.
For most, their energy alternates between being positive and negative.
We feel good and we are happy when our inner energy is positive.

It is possible to replace negative internal energy with positive internal energy.

The Inner Positive Energy makes us happy and successful.We can use our thoughts.
Every time we identify a negative thought in our consciousness, we can replace it with a positive one.
In this way we will strengthen the inner positive energy.
Try it yourself.
You will be happier and other benefits.
See my video where I talk about the benefits and describe how I do.
Book clairvoyance on booking @ botteleth. com.

Read and listen about how the thoughts are random.
My YouTube Channel.

❤️