Embracing Compliments & Modtage Komplimenter

Der var engang, hvor jeg afviste rigtig mange komplimenter.
Jeg ville altid evaluere på personen, der afgav komplimentet.
Hvis jeg ikke syntes, at vedkommende var min type eller måske endda frastødende ville jeg afvise komplimentet.
Jeg ville ikke sige tak.
Jeg ville ikke smile.
Jeg ville højest sandsynligt ignorere det fuldstændig.
Inden I mig ville jeg føle mig fornærmet og som om nogle havde overskredet min personlige grænse.
Idag reagerer jeg slet ikke på den måde længere.
I dag bliver jeg rigtig glad for alle komplimenter.
Det er ligegyldigt, hvad der er blevet sagt og hvem der har sagt det.
Det er en kompliment.
Et andet menneske ønskede at sige noget pænt til mig.
Jeg forventer ikke, at personen skal være som mig og udtrykke sig præcis som jeg.
Jeg modtager komplimentet og det gør mig glad.
Jeg siger altid tak og smiler tilbage til vedkommende.
På den måde bliver jeg meget gladere og personen – der havde gode intentioner – bliver også gladere.
På den måde ’vinder’ vi begge.
Tak for din tid.
Ha’ det sjovt med at modtage komplimenter.
Bestil en clairvoyant vejledning at booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️❤️

Earlier in my life I used to reject a lot of compliments.
I would always evaluate on the person giving the compliment.
If I found this person not to be my type, maybe even repulsive I would not embrace the compliment.
I would not say thank you.
I would not smile.
I would probably ignore it completely.
Inside of me I would feel insulted and like someone crossed my personal border.
Today I am not reacting like that at all anymore.
Today I get very happy about all compliments.
I does not matter what has been said or who said it.
It is a compliment.
Someone meant to say something nice to me.
I do not expect this someone to be like me or express him or her self exactly like I do.
I appreciate that and it makes me happy embracing it.
I always say thank you and smile back.
This way I get happier and the person – whose intentions were good – also gets happier.
It is a win win.
Thank you for your time.
Have fun receiving compliments.
Book a clairvoyant guidance at booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️❤️