Get More Attention & Få Mere Opmærksomhed

Har du prøvet det der med at sidde og tale med et andet menneske og de falder væk?
Har du prøvet at sige noget i en forsamling og ingen lytter på dig?
Jeg tænker, at det har vi nok alle sammen.
Det er ikke en positiv oplevelse.
På den anden side, kan alle opleve det, fra tid til anden, så ingen grund til at slå dig selv oven i hovedet.
Vil du gerne være bedre til at fastholde andres opmærksomhed?
Jeg vil personligt altid gerne være bedre til det.
Jeg har erfaret følgende:
Tal om dig selv.
Vis, hvem du er – stå frem.
Du vil blive overrasket over, hvor ærlig, du kan være, uden det vækker negativ opsigt, så længe det handler om dig.
Når du taler om 3. person, taber du andres opmærksomhed.
Prøv at lægge mærke til det selv – du vil opdage, hvor tydeligt det er.
Du kan nemt se det, hvis du er i selskab med flere & der er en, der taler om 3. person.
Vær også varsom med at tale om ting som fx. biler, bygninger, museer, kongerækken, mad, tøj, musik osv.
Det er godt med interesser,  men det er dine – ikke nødvendigvis din samtalepartners.
Hvis du endelig skal tale om ting eller interesser, så tal om din passion.
Tag udgangspunkt i dig selv, så vil du fastholde din samtalepartner/ere.
Ovenstående vil hjælpe dig til at blive i sig selv.
God fornøjelse med at få opmærksomhed for den du er.
Bestil en clairvoyant vejledning hos booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️❤️

Did you ever experience that the person you are talking to suddenly does not pay attention to what you say?
Did you ever speak up, in a crowd, and no one was listening?
I am thinking, that we probably all have.
It is not a very positive experience.
On the other hand it is an experience we can all have from time to time so no reason to beat yourself up about it.
Would you like to get better at maintaining attention from others?
Personally I always want to get better at it.
I have experienced this:
Talk about you.
Show who you are – step forward.
You will be surprised about how much honesty you can get away with as long as it is about you.
When you speak about 3rd person no one will pay attention to what you have to say.
Try noticing it – you will realise how obvious it is.
You will easily see it if you are accompanied by several people and someone starts to talk about 3rd person.
Also be careful when you want to talk about things like for instance cars, buildings, museums, the row of kings, food, clothes and so on.
Having interests is good but they are yours, not necessarily in scope for the person you are talking to.
If you must talk about things or interests, talk about your passion.
Let your starting point be your self, then you will get the attention.
The above will help you stay home within you.
Have a wonderful time getting attention for who you are.
Book a clairvoyant session at booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️❤️