Glæde & Happiness

Kan man ændre sit humør fra negativ til positiv sindsstemning?
Jeg gør det.
Tidligere spiste jeg et stykke chokolade, noget slik/ en mad, drak et glas sodavand/et glas vin eller købte et eller andet, jeg ønskede mig.
Problemet med ovenstående indgangsvinkel er, at glæden er kortvarig.
Som oftest varer den kun, mens indtaget ellet købet forgår.
Problemet kan også være vægtøgning, dårlig økonomi mm.
Det betyder, at det, der skulle være med til at gøre en glad ender med at gøre en mere negativ.
Jeg er ikke holdt op med hverken at spise, drikke eller købe ting.
Jeg bruger det ikke længere til at prøve at ændre på mit humør.
Hvis jeg er i dårligt humør gør jeg andre ting for at ændre det afhængigt af, hvad der lige passer.
Jeg går en tur udendørs – meget gerne i naturen – alene eller med min hund.
Jeg sætter mig ned alene.
Jeg holder begge fødder i jorden og lukker øjnene.
Jeg fokuserer på at trække vejret ind gennem næsen og ud gennem munden – helt ned i maven.
Jeg forestiller mig gode og rare ting som plejer at glæde mig.
Jeg bruger fx. at rose mig selv, at solbade, at svømme i havet og opleve det, en gåtur i skoven mm.
Nogle gange er 2 min. nok – andre gange, bruger jeg længere tid.
Prøv det selv – god fornøjelse med at blive positiv.
Bestil en clairvoyant vejledning på booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️

Is it possible to change your mood from negative to positive?
I do it.
Earlier I would eat chocolate, some candy, food, drink soda/a glass of wine or buy something I wanted.
The problem with the above approach is that the feeling of joy is momentary.
Usually the feeling of joy only persists while the consuming.
The problem may also be increasing weight, poor economy and so on.
This means that some behaviour intended to bring you happiness ends up making you more negative.
I did not stop eating, drinking or buying stuff.
I stopped using it to change my mood.
If I am in a bad mood I do different things depending on the situation I am in.
I go for a walk outside – preferebly in nature – alone or with my dog.
I sit down alone.
I keep both feet on the ground and I close my eyes.
I focus on breathing in through the nose and exhaling through my mouth – I inhale air all the way down in the stomach.
I imagine nice and pleasent things that is usually making me happy.
For instance I use to praise myself, sunbathing, to experience and swim in the ocean, a walk in the woods and so on.
Sometimes 2 minuts can be enough – on othere occations I need more time.
Try it out for yourself – have a lovely time becoming more positive.
Book a clairvoyant guidance at booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️