Hvordan ved jeg at jeg Lærer

Hvordan ved jeg, at jeg er ved at lære en ny egenskab.
For mit vedkommende er det åbenlyst.
Hver gang jeg melder mig til at deltage i et eller andet og jeg føler en meget stor modstand mod det så ved jeg, at jeg vil lære.
Jo større modstanden er – des mere vil jeg lære.
Jeg lærer ikke altid det jeg forventede, det er det, der er det sjove ved at lære nye egenskaber.
Når jeg kigger tilbage på mit liv, har det altid været sådan, det er derfor jeg ved, at det er sådan for mig.

Altså når jeg ingen modstand føler, er det som regel fordi, der ikke er en læring for mig.

Jeg har allerede de mulige egenskaber.
For nyligt meldte jeg mig til en klasse, hvor jeg forventede at opnå værdifuld viden.
Inden jeg tog afsted følte jeg ingen modstand.
Fordi jeg allerede var tilmeldt deltog jeg alligevel .
Da jeg var der indså jeg, at jeg ikke ville opnå nye egenskaber ved min deltagelse.
Det jeg skulle lære var at afslutte og stole på min intuition – at jeg gjorde det rigtige.
Jeg havde meget stor modstand på at afslutte min deltagelse, hvilket gjorde mig helt sikker på at jeg var på vej i den rigtige retning.

Det sjove er, at normalt er det slet ikke en mulighed , for mig, at melde mig ud på den måde.

Netop dette var det, jeg var igang med at lære.
Efterfølgende konsulterede jeg en clairvoyant veninde.
Hun støttede op om min beslutning og var enig i, at jeg havde gjordt det helt rigtige.
Ovenstående var en meget vigtig læring for mig og jeg ved nu at jeg stadig bevæger mig fremad på min livsvej.
Bevæger du dig fremad på din vej?
Bestil en Clairvoyant Vejledning på booking @ botteleth . com.
Masser af lys og kærlighed.
❤️❤️❤️❤️❤️


How do I know I am learning a new skill?
For me it is very obvious.
When ever I sign up for something and I feel a very strong resistance, then I know I will learn.
The stronger the resistance – the more I will learn.
Not always what I expect, that is the funny thing about learning new skills.
I know this because when I look back at my life, it has always been like this.

When I do not feel this strong resistance usually it is because there is no learning to gain.

I already have the skills.
Recently I signed up for a class where I expected to gain valuable knowledge.
Before going there I did not feel any resistance.
I attended anyway because I did sign up.
When I was there I realized that I would not get any new skills there.
My learning was to quit and trust my intuition – that I was doing the right thing.
I had a very strong resistance towards quitting which made me sure i was on the correct path.

The funny thing is that usually for me quitting is not an option.

I was now learning how to quit.
Afterwards I consulted a clairvoyant friend.
She supported my decision and agreed that I did the right thing.
This was a very important lesson for me and I know that I am still moving forward on my path.
Are you moving forward on your path.
Book a Clairvoyant Guidance at booking @ botteleth . com.
Lots of Light and Love.
❤️❤️❤️❤️❤️