It is All About You & Det Man Siger, er Man Selv.

Det man siger, er man selv.
Et kendt udtryk fra min barndom.
Jeg har siden hen fundet ud af, hvad det rent faktisk betyder.
Når nogen siger noget om andre, handler det om dem selv.
Det er sagt ud fra deres virkelighed.
Jeg fik fx. en gang at vide, at jeg var dum.
Jeg blev vildt ked af det.
Jeg havde aldrig selv syntes, at jeg var dum.
Desværre tog jeg det til mig & brugte efterfølgende meget tid på at bevise, at jeg var klog.
Idag ved jeg, at jeg er klog.
At det slet ikke var min virkelighed.
Det handlede om personen selv.
Vedkommende følte sig selv dum.
Når andre siger noget negativt til os, har det ikke noget med os at gøre.
Det handler om dem selv.
Du kan jo altid tænke efter, hvis du har sagt noget negativt til andre, hvad det handlede om.
Så kommer du til at bruge negative tanker konstruktivt.
God fornøjelse med ikke at tage andres negative tanker til dig.
Bestil en clairvoyant vejledning på booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️

What you say about others is about your self.
A well know expression from when I grew up.
Later I realized what this expression actually means.
When someone says someone about another person it is always about them selves.
They say it from within their own reality.
For instance I was once told I was stupid.
I got really upset.
I never my self thought I was stupid.
Unfortunately I picked it up and in the time afterwards I spent a lot of time demonstrating not to be stupid.
Today I know I am not stupid.
I know it was not my reality.
It was about the person who said it.
This person felt stupid.
When other people tell us negative things it is not about us at all.
It is about them selves.
If you have said negative stuff to other people you can always try to figure out what that was about.
This will make you use negative thoughts in a constructive way.
Have a good time not accepting other peoples negative thoughts into your mind.
Book a clairvoyant guidance on booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️