My Dog and Me & Min Hund og jeg.

My dog provides me the opportunity to be more mindful.
While walking my dog and observing her, she shows me how to be in the present moment.
She is so happy and present when we walk outside.
All our walks seems like a new exiting activity to her.
She is really open towards everything.
She wants to meet all people, all dogs and other animals.
She wants to smell everything and she is very present, alert and observing.
I try to be happy and open towards everything the same way she is.
When we walk in the park we experience together.
We leave the official paths and explore the vegetated areas.
We observe all the birds and squirrels.
We meet and greet other dogs and dog owners.
We greet the gardeners.
We take time to sit somewhere and take a break.
We experience and listen to the park.
When my mind gets occupied by thoughts I focus on my dog instead.
That is very helpful to stay present.
The time in the park is our time.
This is very good and mindful for both of us.
I love my time in the park with my wonderful dog.
Thank you for your attention.
❤️❤️

Min hund giver mig muligheden for mere mindfulness.
Jeg kan observere hende, så viser hun mig, hvordan jeg er tilstede i nuet, mens vi går tur.
Hun er meget glad og til stede, når vi går tur udendørs.
Alle vores gåture virker, hver gang, som en ny spændende aktivitet for hende.
Hun er meget åben overfor alt.
Hun vil gerne møde alle mennsker, alle hunde og andre dyr.
Hun vil gerne dufte til alt og hun er meget nærværende, på og observerende.
Jeg prøver at være lige så glad og imødekommende på samme måde som hende.
Vi oplever sammen, når vi går i parken.
Vi forlader stierne og udforsker de tilvoksede områder.
Vi ser på fugle og egern.
Vi møder og hilser på andre hunde og deres ejere.
Vi hilser på gartnerne.
Vi tager os tid til at sidde ned og holde en pause.
Vi oplever og lytter til parken.
Hvis jeg optages af tanker om andre ting, så fokuserer jeg på min hund istedet.
Det er en god hjælp til at være nærværende.
Tiden i parken er vores tid sammen.
Det er rigtig godt og vi oplever begge mindfulness.
Jeg elsker min tid i parken med min skønne hund.
Tak fordi du læste med.
❤️❤️