Positiv Energi Uden Ord

Positiv Energi, kan jeg undgå negativ energi?

I Selskab med negative, oprørte eller vrede mennsker i dårligt humør.
De udsender negativ energi.
Det er ikke særlig rart, da energi kan smitte.
Inden jeg lærte om energi, ville jeg prøve at sige et eller andet for at ændre deres humør.

Vi tror altid at det handler om ord.

Hvis vi tænker på vores egen opførsel, når andre prøver at sige noget til os, hvis vi er negative, oprørte, vrede eller i dårligt humør, så ved vi bedre.
Vi hører sjældent efter.
Derfor gør jeg noget andet, når jeg gerne vil hjælpe mennesker med en negativ energi.
Jeg ændrer min egen energi til positiv og så visualiserer jeg, at jeg ekspanderer denne energi.
Dette virker for mig.

Forbliv Positiv.

Enten trækker de sig væk fra mig eller også bliver de og begynder at få det bedre pga ændringen i energien.
Det er meget positivt for mig fordi, jeg ikke længere udsættes for negativ energi.
Positiv Energi, Vil du lære dette?
Bestil en session at booking @ botteleth . com.
Min YouTube Kanal.
Læs om Indre Positiv Energi.

❤️❤️❤️

Positive Energy, Can I avoid negative energy?

Sometimes I am around people who are very negative, upset, mad or in a bad mood.
The energy they send out is negative energy.
This is not very nice – Negative energy is contagious.
Before I learned about energy, I would try to say something to turn them around.

We always think it is all about the words.

Remembering our own behaviour when someone tries to tell us something.
Being negative/upset/mad or in a bad mood we rarely listen.
Therefore I do something else helping people with negative energy.
I change my own energy to be positive and then I visualize that I expand this energy.
This works for me.

Stay Positive.

Either they leave or they stay and start to feel better because of the change in energy.
Result is positive because I am no longer exposed to negative energy.
Positive Energy, Want to learn this?
Book a session at booking @ botteleth . com.
My YouTube Channel.
Read about Inner Positive Energy.

❤️❤️❤️