Positivt Indtryk

Mange af os vil ofte gerne skabe et positivt indtryk.
Det kan vi gøre med energien.
Vi kan bruge ordene og den energi, der ligger bagom dem.
Positive ord skaber positiv energi.

Et godt eksempel, synes jeg, er, hvis vi kommer for sent til noget.

Tidligere sagde jeg altid undskyld forsinkelsen, når jeg nåede frem.
Det er meget indlært, i vores kultur, at undskylde, når vi kommer for sent.
For eksempel kan vi være forsinkede til et møde.
Når vi kommer ind i mødelokalet, hvor der sidder flere mennesker, siger vi undskyld forsinkelsen.
Vi tænker, at så gør vi nok et meget godt indtryk alligevel selv om, vi kommer for sent.
Den energi der kommer ud af at undskylde for os selv, den er negativ.
Det betyder, at vores indtryk, når vi møder til mødet, bliver dårligt fordi, vi møder ind med en negativ energi pga. vores undskyld.

Når vi undskylder for os selv tilsidesætter vi os selv, derfor er energien negativ.

Vi opnår altså det stik modsatte af, hvad der var vores intention.
Hvis vi kommer ind i lokalet og ikke siger noget, er energien neutral.
Kommer vi smilende ind i lokalet og tilmed roser os selv indvendigt, bliver energien positiv.
Alle vi få et godt indtryk af os, endda uden at vi behøver sige noget.
Eftersom vi på denne måde heller ikke afbryder mødet, er der stor sandsynlighed for, at ingen irriteres over os.
Irritation skaber også dårlig energi.

Det samme er tilfældet, når vi forlader andre.

Sig noget pænt, når du går.
Ha’ en dejlig aften, dejlig dag, god tur osv.
Du skaber god energi og positivt indtryk af dig.
Skulle der have været dårlig energi fra dig i løbet af et møde, så får du ryddet op i denne energi, ved at sige noget pænt.

Undskyld aldrig, det skaber fokus på dine negative sider og dårlig energi.

Sig noget pænt istedet, du vil opleve langt mere positivt med den indgangsvinkel.
Rigtig god fornøjelse med at skabe positivt indtryk og energi.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Læs mere om dårlig og god energi.
Min YouTube Kanal.

Positive Impression

Many of us often want to create a positive impression.
We can do that with the energy.
We can use the words and the energy behind them.
Positive words create positive energy.

A good example, I think, is if we are late for something.

Previously, I always apologized for the delay when I arrived.
It is very common, in our culture, to apologize when we arrive late.
For example, we may be delayed for a meeting.
When we enter the meeting room where several people sit, we apologize for the delay.
We think that we will probably make a very good impression anyway, even though we are late.
The energy that comes out of apologizing for ourselves is negative.
This means that our impression, when we arrive for the meeting, is bad because we come in with a negative energy because of our apology.

When we excuse for outselves, we ignore outselves, therefore the energy is negative.

So we achieve the exact opposite of what was our intention.
If we enter the room and say nothing, the energy is neutral.
If we come into the room smiling and even praising ourselves inside, the energy becomes positive.
All of us get a good impression of us, even without having to say anything.
Since in this way we do not interrupt the meeting, there is a high probability that no one will be annoyed at us.
Irritation also creates bad energy.

The same is the case when we leave others.

Say something nice when you go.
Have a nice evening, lovely day, good trip etc.
You create good energy and positive impression of you.
Should there have been bad energy from you during a meeting, then you will be cleared of this energy by saying something nice.

Never apologize, it will turn focus towards your negative skills and bad energy.

Say something nice instead, you will experience far more positively with the approach.
Really enjoy making positive impressions and energy.
Order clairvoyance on booking @ botteleth. com.

Læs mere om dårlig og god energi.
Min YouTube Kanal.

032E2201-FC2F-4EA9-A03A-72437EC65E86