Ros Dig Selv & Praise Yourself

Ros dig Selv.

Jeg har opnået en meget vigtig erfaring via den clairvoyante vejledning jeg udfører for klienter.
Husk at rose dig selv.
Når du gør noget godt – på alle måder – ros dig selv.
Når du gør noget dårligt – når du fejler – ros dig selv.
Nu tænker du måske – hvorfor rose, når jeg fejler?
Det er ikke umiddelbart den åbenlyse reaktion.

Hvorfor skal vi være positive overfor os selv.

Vi siger ofte nedgørende/dårlige ting til os selv og måske endda også til andre, når vi fejler.
Det gør os kede af det, hver gang vi siger dårlige ting til os selv.
Vores sjæl vil huske det og vi kommer til at føle os triste inden i på grund af disse nedgørelser.
Andre bliver måske også kede af det.

Vi lærer hele livet.

Sandsynligvis er du igang med at lære en ny egenskab samtidig med, at du har travlt med at lave alt muligt andet.
Du fejler fordi du øver dig i din nye egenskab.
Du ved du øver dig netop fordi du fejler.
Med den viden vil det være nemmere at giver dig selv den nødvendige anerkendelse, når du fejler eller gør noget dårligt.
Du ved nu, at du er i en lære process.
Ha’ det sjovt og skønt, mens du lærer samtidig med, at du roser dig selv.
Kærlighed til dig.
Book clairvoyance på booking @ botteleth . com.
❤️

Video om at rose dig selv..
Min YouTube Kanal.
Læs om at elske sig selv.


Praise Yourself.

There is one important experience that I have learned by giving clairvoyant guidance.
Remember to praise yourself.
When you do something good – in any possible way – praise yourself.
When you do something bad – when you fail – in any possible way – praise yourself.
Now you might think – why praise when failing?
This is not the obvious behaviour.

Why stay positive towards our selves.

 A lot of times when we fail we say bad things to ourselves and maybe even to others.
It upsets us every time we say bad things to ourself.
Our soul will remember it and we will feel sadness inside because of this.
Others might be upset too.

Life is all about learnings.

Probably you are learning some new skill, while you are busy doing other stuff.
You fail because you are practicing this new skill.
You know you are practicing because of the failure.
Now it will be easy to give yourself the necessary recognition when you fail or do something bad.
You now know it is all about some learning.
Have a fun and happy learning while praising yourself.
Love.
Book Clairvoyance at booking @ botteleth . com.
❤️

My YouTube Channel.
Video about praising yourself.
Read about how to love yourself.