Selvkritik

Nogle gange, når jeg blogger, kan det pludselig slå mig.
Kan jeg virkelig skrive det offentligt?
Er mit ordvalg ok?
Hvad med den engelske tekst, er det helt uforståeligt?
Er det billede godt nok?
Ser jeg grim ud eller overvægtig, for meget ud eller, er der andet galt?
Så tænker jeg på, at jeg er min egen største kritiker.
Ingen andre kommer til at være så hård over for mig, som jeg er.

Selvkritik er helt fin men, hvis den overgøres holder den os tilbage.

Når jeg opdager, at jeg kritiserer mig selv, stopper jeg op.
Herefter roser jeg mig selv istedet.
Så bevæger jeg mig fremad igen.
Jeg poster mit indlæg og opdager, at der ikke er negativ respons, kun positiv.
Tak for jer og al den positive feedback, jeg modtager.

Selvkritik, kritiserer du dig selv?

Vil du gerne holde op?
Bestil en clairvoyant vejledning på booking @ botteleth . com.

Sometimes when I blog it suddenly strikes me.
Can I write that in public, for real?
Do I pick the right words.
What about the english text, is it completely nonsens?
Is it an ok photo?
Do I look ugly or overweight, too much or is something else wrong?
Then I realise that I am the biggest critic towards me.
No one else will be as judgemental towards me as I am.

Self-Criticism is fine but not when it is overdone.

Instead I praise my self.
Then I move forward again.
I post my blogpost and discovers that I do not receive negative feedback, only positive.
Thank you for being you and for all the positive feedback I receive.

Are you criticising you?

Do you want to stop this behavior?
Book a clairvoyant session at booking @ botteleth . com.

Link til min/ for my Instragram Account.