Sjælevenner & Soul Maids

Sjælevenner.
Vi har alle Sjælevenner.
Men hvad er en sjæleven egentlig?
Her kommer min definition på sjælevenner.
Sjælevenner er fra samme sjælegruppe som os.
Nogle gange skal sjælevenner vise os vejen.
Andre gange skal vi vise dem vejen.

Sjælevenner er der for os og vi er der for dem.

Lige præcis, når behovet for støtte er der.
De gør ikke noget for at være der.
Helt automatisk er de der bare, på rette tid og sted.
De gør ikke noget for at støtte os, de støtter os bare.
Støtten kræver ikke noget af nogle af parterne.
Det er det helt særlige og fine ved sjælevenner.
Prøv at tænke, hvem der er i dit liv, som du er rigtig glad for.

Når du støtter dem, er du ofte sådan lidt overrasket over, at de blev hjulpet så meget af det.

Selv om du aldrig beder om det, støtter de der, når du har brug for støtte.
De er der bare, som om de bare vidste, at de skulle være der.
Du kan kapere, deres sorg og ulykke.
Samtidig er du i stand til at glæde dig på deres vegne.

Jeg er meget taknemmelig for mine sjælevenner.

De bringer mig så meget.
Hvis du allerede nu tænker, at en bestemt er din sjæleven, så er vedkommende det sikkert.
God fornøjelse med dine sjælevenner.
Book clairvoyance på booking @ botteleth. com.
Læs om, hvordan du kan sætte dig selv fri af Janteloven.
Min YouTube Kanal.
❤️

Soul Maids.
We all have soul maids.
Did you ever think about what a soul maid actually is?
Well I did.
This is my definition.
Soul maids are from the same group of souls as yourself.
Soul maids sometimes show us the way forward.
Sometimes we will show our soul maids the way forward.

Soul maids will support us and sometimes we will support them.

It will be exactly when needed.
Soul maids does not have to make an extra effort to be present.
They are present.
Soul maids does not have to make an extra effort to support us.
They support us.
It is never a burden to either of the parts.
This is the very special and nice about soul maids.
Try to think about who is in your life and who you appreciate.

When you support them you are often surprised how much you actually helped them.

You never ask for it, they support you anyway.
They are present, it feels like they new their presence were required even if you did not tell them.
You are able to cooperate with their grief and unhappy moments in life.
Also you are capable to share their happy moments in life.

I am very grateful for my soul mates.

They bring me so much.
If you are now recognising friends as soul mates they probably are.
I wish you happiness among your soul friends.
Book clairvoyance at booking @ botteleth. com.
Read about how to set yourself free from the janteloven.
My YouTube Channel.

❤️❤️