Stiller Du for Høje Krav & Do You Have Unrealistic Demands?

Stiller Du for Høje Krav overfor dig selv?
Prøvet at være min egen værste fjende.
Jeg har prøvet at være meget hård ved mig selv.
Det var ikke rart og det fik mig til at føle mig dum & ikke god nok.
Det gjorde mig bange for at fejle.
Jeg turde ikke stå frem som den jeg er.
Jeg var udelukkende så hård ved mig selv, fordi jeg havde for høje forventninger til mig selv.

Stiller du for høje krav?

Aldrig ville jeg forvente så meget af andre som jeg gjorde til mig selv.
Jeg kunne aldrig finde på at behandle andre som jeg behandlede mig.
Da jeg indså dette – var det nemt at ændre min adfærd.
Når andre laver fejl eller gør noget dumt, prøver jeg altid at trøste dem.
Det får dem ofte til at få det bedre.
Jeg roser dem, siger pæne ting og finder det positive i situationen.
Nu gør jeg det samme til mig selv som til andre og det virker.
Jeg behandler mig selv som jeg behandler andre.
Jeg er meget gladere og jeg er ikke bange for at fremstå som mig selv mere.
Vær sød ved dig selv – du bliver meget gladere.
Bestil en Clairvoyant Vejledning på booking @ botteleth . com.
Min YouTube Kanal.
❤️❤️❤️❤️❤️

Do you have unrealistic demands towards yourself?
I have tried to be my own worst enemy.
I have tried to be very hard on my self.
It was very unpleasant and it made me feel stupid & not good enough.
It made me be afraid to make errors.
In the end it made me afraid to be me.
I was only so hard on me because i had too high expectations towards myself.

Do you have unrealistic demands?

I would never expect as much from others as I did from me.
I would never treat others like I treated me.
When I realised this – it was easy for me to change it.
When others fail or do something stupid I always try to comfort them.
I often make them feel better.
I praise them, say nice things to them and I point out the positive about the situation they are in.
Well now I do the same thing to me and it actually works.
I treat me like I treat others.
I am a much happier person and I am not afraid to be me anymore.
Be nice to your self – it makes you happier.
Book a Clairvoyant Guidance at booking @ botteleth . com.
My YouTube Channel.
❤️❤️❤️❤️❤️