Talent for Enegang & Talent for Going Forward Alone

Jeg har Talent for Enegang.
Det har medført, at jeg tidligere i livet ofte brød ud af forhold, jobs, situationer, når jeg var utilfreds.
Det gjorde, at der var vigtige læringer, jeg ikke fik.
Det gjorde, at jeg stod i stampe på min livsvej, fordi jeg blev ved med at afbryde samme læring igen og igen.
Endelig fandt jeg ud af, at jeg brugte mit talent for enegang forkert.
Det skulle jeg ikke bruge i ovenstående situationer.
Istedet skulle jeg acceptere situationerne, så fik jeg mine læringer.
Jeg bevægede mig fremad på min livsvej.
Føler du, at du står i stampe på din livsvej?
Jeg kan finde temaet, årsagen og give dig de rigtige, enkle redskaber til at komme fremad igen.
Skriv til booking @ botteleth. com
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
❤️

I have a talent for going forward alone.
This talent used to make me leave jobs, relationships, situations that I was not happy about.
This meant that I did not get some important learnings.
This meant that I did not move forward on my path in life.
I kept interrupting the same learning over and over again.
Finally I realised that I used my talent for going forward alone in the wrong way.
I was not supposed to be used in the above mentioned situations.
Instead I learned to accept the different situations.
Then finally I did get my learnings.
I moved forward on my path in life.
What about you – are you moving forward on your path in life.
Do you feel like you are not getting anywhere.
I will be able to define your theme, the course for this and give you the proper tools to start moving forward.
Write to booking @ botteleth. com
I look forward to hearing from you.
❤️❤️❤️