Tålmodighed & Patience

Jeg er ved at lære tålmodighed.
For mig er tålmodighed en ny egenskab.
Jeg har aldrig mestret den før.
Hver gang jeg er utålmodig mister jeg min jordforbindelse.
Det kan jeg kende på, at jeg taler hurtigt og får hurtige bevægelser.
Jeg bliver manisk.
Heldigvis for mig har jeg modtaget clairvoyant vejledning i, hvordan jeg håndterer min utålmodighed.
Jeg har tilmed, aldeles uventet, fået en person ind i mit liv, der skal hjælpe mig med min læring.
Det er svært for mig.
Jeg kunne give op, men så ved jeg, at jeg vil stå i stampe på min livsvej.
Derfor arbejder jeg med utålmodigheden.
Hvis jeg vil, kan jeg gå rundt og synes at det er hårdt og synd for mig.
Men det gør jeg ikke.
Jeg accepterer, at det er min læring og så er jeg vildt glad lige som jeg plejer at være.
Skriv til lotte @ botteleth . com for en clairvoyant vejledning.
Ha’ en dejlig dag, hvad end du er ved at lære.
Lys og Kærlighed ❤️❤️❤️❤️

I am learning patience at the moment.
For me patience is a new skill.
I have never been able to handle my impatience.
Every time I get impatient i loose my grounding.
The way I can recognise this is to notice that I start to speak fast and get sudden moves.
I go into a manic mood.
Lucky for me I have received clairvoyant guidance on how to handle my impatience.
I have even met a new person who is now in my life to help me achieve my learning.
This is really hard for me.
I could give up but then I will not move forward on my path in life.
Because of this I work on the impatience.
If I wanted to I could choose to think that life is hard and I could feel sorry for my self.
But I do not.
I accept that this is my learning and then I can be very happy as I usually am.
Write to lotte @ botteleth . com for a clairvoyant guidance
Have a nice day what ever you are learning.
Light and Love ❤️❤️❤️❤️