Tankens Kraft & the Power of Thoughts, Mind Controle

Tankens Kraft

Er du opmærksom på tankens kraft?
Kender du til tankens kraft?
Har du nogensinde interesseret dig for tankernes betydning for os som mennesker?
Vi har mange og vilkårlige tanker.
Tankerne er ustyrlige for os mennesker.
Til gengæld kan vi kan styre, hvilke tanker, vi tager ind i vores bevidsthed.
På denne måde kan vi påvirke tankens kraft på os.

Hvordan kontrollerer jeg tankerne.

Selv gør jeg det, at jeg forestiller mig, at alle mine tanker opbevares i en stor bold over mit hovede.
Ind imellem forlader en tanke bolden og entrerer min bevidsthed.
Hvis tanken er negativ, begræsende, selvnedgørende osv. sender jeg den tilbage i bolden.
Er tanken positiv lader jeg den blive.
På denne måde gør jeg ikke noget for, at standse de konstante, negative tanker.
Dem lader jeg blive i bolden.

Hvad er det, der foregår.

Med andre ord accepterer, jeg alle tanker.
Jeg forholder mig ikke til dem.
Handler heller ikke på dem.
De tanker der er postive, berigende, udviklende osv. forholder jeg mig til.
Det er dem jeg handler på.
På denne måde lader jeg tankens kraft påvirke mig positivt.
Vil du lære dette?
Book en clairvoyance på booking @ botteleth . com.

the Power of thoughts

Are you aware of the power of thoughts?
Do you know about the power of thoughts?
Have you ever been interested in the importance of thoughts for us people?
We have many and random thoughts.
Our thoughts are beyond reach.
However we are able to control what thoughts we let into our consciousness.
In this way we can influence the power of thoughts on us.

How doo I Control the Mind.

I do it myself by imagining that all my thoughts are kept in a big ball, right over my head.
Occasionally, some thought will leave the ball and enter my consciousness.
If this thought is negative, limiting, self-sufficient, etc. I will send it back into the ball.
A positive thought can stay.
In this way, I do nothing to stop the constant negative thoughts.
They must stay in the ball.

What is Going On.

In other words, I accept all thoughts.
I don’t relate to them.
Not acting on them either.
I deal and act only on the positive, enriching, evolving, etc. thoughts.
This way, the power of thoughts affect me positively.
To you want to learn this?
Book a clairvoyance on booking @ botteleth. com.

Mindfulness Exercise

Prøv min Mindfulness Exercise /Øvelse.

Read about the Mindfulness Exercise in Writing /Øvelsen.

Læs mere om tanker / Read more about thoughts.

22F75D59-5BE8-4FF5-8500-9AB6A2565B75