Tilgivelse

Tilgivelse.

Kender du det, når man ikke kan tilgive en anden person?

Jeg arbejdede engang sammen med en dame, der virkelig overtrådte mine grænser.
Jeg hadede hende i flere år efterfølgende.
Hver gang jeg kom i tanke om hende, tænkte jeg på, at jeg ikke ønskede noget godt for hende.
Hende og jeg arbejdede ikke sammen længere.
Hun kunne af gode grunde ikke kende til mine negative tanker.
Hun var tydeligvis også kommet videre.
Var jeg?
Det at jeg ikke havde tilgivet hende, gjorde at jeg tænkte negative tanker.

Negative tanker er usundt både for sjæl og krop.

Heldigvis påvirker de kun os selv, men ikke på en god måde.
Ikke at tilgive hende holdt mig tilbage med at komme videre i mit eget liv.
Da jeg forstod, at det eneste jeg skulle gøre var at tilgive hende, kom jeg videre og fik ny plads til positive tanker.
Det var mig, det havde tynget & tilbageholdt ikke at tilgive.
Det var ikke hende som jeg på en måde følte det, da jeg var fyldt af had.
Derfor er tilgivelse godt.

Tilgiv alle dem, du tænker negativt om.

Du behøver ikke sige det til dem.
Du kan tilgive dem inde i dig.
Tilgiv også dig selv – til hver en tid.
God fornøjelse med tilgivelserne & din nye lethed.
❤️

Forgiveness.

Do you know the feeling of not letting yourself forgive someone?

I used to work with a woman who seriously crossed my personal border.
For years after I hated her.
Every time I remembered her I did not wish anything good for her.
We did not even work in the same place anymore.
For obvious reasons she did not know about my negative thoughts.
Obviously she had moved on.
Did I?
Because I did not forgive her my thoughts were so negative.

Negative thoughts are very unhealthy for the body and soul.

Luckily they only have an effect on our selves – but not in a good way.
It was keeping me from moving forward in my own life not to forgive her.
When I realized that all I had to do was to forgive her I moved on and got new space for positive thoughts.
I was the one being held back by not forgiving.
It was not her as I had felt when I was filled with hatred.
This is the reason for forgiveness being such a good thing.

Forgive everyone you have negative thoughts about.

You do not have to tell them.
Forgive them inside your self.
Remember to also forgive you – at any time.
Have a great time forgiving and enjoy your new lightness.
❤️