Vær Mod Andre & Treat Others

‘Vær mod andre som du ønsker, de skal være over for dig’.
Ovenstående sætning er jeg opvokset med.
Jeg forsøger altid at efterleve den.
Jeg vil gerne have at andre lytter til mig, respekterer mig, ikke laver om på mig, lader mig bestemme selv osv.
Jeg vil gerne have at andre er positive i forhold til min person, mine ønsker & byder mig velkommen uden forbehold.
Det medfører, at jeg må udleve ovenstående over for andre.
Helt automatisk bliver jeg hermed en person som jeg selv godt kan lide.
Det bliver herved nemmere at kunne lide mig selv som jeg er.
Det eneste jeg skal gøre er at efterleve ovenstående sætning.
Det kan selvklart være nemmere sagt end gjort.
Jeg øver mig hver dag – jeg gør mit bedste.
‘Lige tiltrækker Lige’ har jeg også lært.
Det betyder, at når jeg er den person, jeg gerne selv vil møde, så tiltrækker jeg sådanne personer.
Så enkelt er det faktisk.
Bestil en Clairvoyant Vejledning på booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️

‘Treat others like you want them to treat you’.
I grew up with the above sentence.
I always try to live in accordance with this sentence.
I like for other people to listen to me, respect me, does not try to change me, let me make my own decisions and so on.
I like for other people to stay positive towards me, towards my wishes, and to welcome med without conditions.
This brings me to act out the same behaviour as above towards others’.
This way I automatically become a person that I like myself.
This makes it easier for me to like me as I am.
The only thing I have to do is to act out the above sentence.
Off course sometimes it is easier to say than to actually live it.
I practise every day – I do my best.
I have also learned that ’Equal attracts equal’ .
This means that when I am the person that I would like to meet myself I attract this kind of people.
It actually is this simple.
Book a clairvoyant guidance at booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️