Clairvoyant Vejledning på Engelsk & Clairvoyant Guidance in English

This Saturday I did my first clairvoyant guidance session in English.
I was very excited because I did not give an English session before – only Danish.
Would the sentences come to me in English or Danish, I was very curious about this.
Before the session I asked for an English guide from the spiritual world to attend.
During the session I only had doubts about the words a few times – when it happened I let it go.
Letting it go brought the word to me anyway.

It was a great experience and a wonderful session for both me and the client.

I asked the client, a musician, to evaluate the session.
He gave me a top grade and wrote the below:
Very helpful experience, warm and soft and beautiful’.
The client was satisfied and I am so happy.
Happy clients make me happy and bring me a lot of loving energy.
I am so grateful for my clairvoyant gift.
Book a session at booking @ Botteleth . com.
❤❤❤
Anbefalinger / Recommendations fra / from klienter / clients.
Jeg har tavshedspligt som eksamineret clairvoyant og jeg overholder clairvoyantforeningens etiske regler.
As certified clairvoyant I am committed to secrecy and the ethic rules from the clairvoyantforeningen.
❤❤❤

Clairvoyant Vejledning på Engelsk
Jeg gav min første clairvoyante vejledning på engelsk denne lørdag.
Hid til havde jeg ikke prøvet at give clairvoyance på engelsk – udelukkende dansk – så jeg var meget spændt.
Jeg var meget nysgerrig mht. om sætningerne ville komme til mig på engelsk eller dansk.
Før vejledningen bad jeg om, at en engelsk guide fra den åndelige verden ville deltage.
Under clairvoyancen oplevede jeg tvivl om ordene få gange – når det skete så slap jeg det.
Når jeg slap det, så kom ordet til mig alligevel.

Det var en fantastisk oplevelse og en dejlig clairvoyant vejledning for både klienten og jeg.

Jeg bad klienten, en musiker, om at evaluere sessionen.
Han gav mig top karakter og skrev nedenstående:
Very helpful experience, warm and soft and beautiful’.  Oversat:Meget hjælpsom oplevelse, varm, blød og smuk’
Min klient er tilfreds, det er jeg virkelig glad for.
Glade klienter gør mig glad og de bringer mig en masse kærlig energi.
Jeg er meget taknemmelig for min clairvoyante gave.
Bestil en Clairvoyant Vejledning på Engelsk eller Dansk på booking @ Botteleth . com.
❤️❤️❤️