Why Forgiveness & Hvorfor Tilgivelse : clairvoyance

During clairvoyant sessions with clients I have learned about forgiveness.
As a clairvoyant I never obtain information about 3. person.
Therefore all kind of forgiveness I know includes only one person.
The person doing the forgiveness.
I love it because it supports my idea about how it is possible to change everything within your self.
This kind of forgiveness centers us within our self.
I makes us move forward on our path.
It makes us see our purpose in life.
It makes it possible to use every negative situation and person in a positive way.
I am so grateful for having learned to forgive.
I am now writing a book about it because i want to pass this knowledge on tho whom ever interested.
If you want to learn forgiveness book a clairvoyant session at booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️

Jeg har lært tilgivelse via clairvoyant vejledning af klienter.
Som clairvoyant modtager jeg aldrig information om 3. person.
Derfor handler al tilgivelse, jeg kender til, udelukkende om en person.
Personen der tilgiver.
Jeg elsker det fordi det understøtter min ide om, at det er muligt at ændre på alting inde i en selv.
Denne måde at tilgive på får os helt hjem i os selv.
Den får os til at flytte os fremad på vores livsvej.
Den får os til at finde vores livsopgave.
Den gør det muligt for os at anvende alle negative oplevelser og personer positivt.
Jeg er meget taknemmelig for at have lært tilgivelse.
Jeg er igang med at skrive en bog om tilgivelse fordi jeg gerne vil dele min viden med alle interesserede.
Hvis du gerne vil lære tilgivelse er du velkommen til at bestille en clairvoyant vejledning på booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️