Positiv Tænkning

Positiv tænkning istedet for negativ tænkning.
Negativ tænkning gør os kede af det, usikre og forkerte.
Positiv tænkning gør os selvsikre og glade.
Alle vores egenskaber kan bruges både positivt og negativt.

At tænke er en egenskab.

Næsten os alle har allerede egenskaben at tænke.
Mange af os bruge den både til at tænke positivt og negativt.
Når vi tænker negativt gør det ikke noget godt for os.
Derfor vil vi opleve langt større glæde, hvis vi kan lære at tænke positivt istedet for negativt.

Hvordan kommer vi til at tænke positivt istedet for negativt

Hver gang vi identificerer en negativ tanke erstatter vi den med en positiv.
Dette gør vi hver eneste gang, der er en negativ tanke.
Med tiden vil vi blive bedre og bedre til at tænke positivt.
Vi vil opnå langt større glæde, sikkerhed & succes.
God fornøjelse med at tænke mere positivt.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Jeg har lavet en video om dette emne, se den på YouTube.
Min YouTube Kanal.
Læs mere om emnet her på bloggen.

Positive Thinking

Positive thinking instead of negative thinking.
Negative thinking makes us sad, insecure and makes us feel wrong.
Positive thinking makes us feel confident and happy.
All our skills can be used both positively and negatively.

To think is a Skill.

Almost all of us already have the skill to think.
Many of us use it both to think positively and negatively.
When we think negatively, it does nothing good for us.
Therefore, we will experience far greater joy if we can learn to think positively instead of negative.

How is it possible to think positively instead of negatively.

Every time we identify a negative thought, we replace it with a positive one.
We do this every single time there is a negative thought.
Over time, we will be better and better at thinking positively.
We will achieve much greater joy, security & success.
Have fun thinking more positively.
Book clairvoyance on booking @ botteleth. com.

I created a video about this subject, watch it on YouTube.
My YouTube Kanal.
Read more about this subject here at my blog.

D8DAEEA2-9DDE-48F9-A3BE-00336C9A1B62