Tanker er Tilfældige

Tanker er tilfældige og helt ude af kontrol.
Vi kan ikke styre dem.
De forsvinder ikke.
Der er mange og de kan larme.
Vi må bare lære at leve med dem.

Vi kan bruge tankerne til at øge glæden.

Hver gang vi er glade, kan vi bruge tankerne til at øge glæden.
Hvis vi er lidt glade kan vi fx. tænke at vi er meget glade.
Når vi har negative tanker, kan vi skifte dem ud med positive tanker.

De negative tanker kan vi skifte ud, vi behøver ikke lytte på dem.

Måske er de slet ikke vores.
Vi behøver ikke tage ejerskab på de negative tanker.
Det er bare en tanke, vi behøver ikke handle på den eller forholde os til den.
Jeg accepterer alle mine negative tanker.
Herefter lader jeg dem bare være.
Så fylder de ingenting.
Jeg handler ikke på dem eller forholder mig til dem.
På den måde bliver jeg i mig selv.

I begyndelsen øvede jeg mig med meditation, hvor jeg netop accepterede tankerne.

På den måde blev jeg god til at acceptere tankerne hele tiden.
Hermed lærte jeg at blive i mig selv.
Tanker er tilfældige, lyt til min video, hvor jeg taler om det.
Book clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Læs mere om tankemylder her.
Min YouTube Kanal.

❤️❤️

 

Thoughts are random

Thoughts are random and completely out of control.
We can’t control them.
They do not disappear.
There are many and they can noise.
We just have to learn to live with them.

We can use our thoughts to increase the joy.

Every time we are happy, we can use our thoughts to increase our joy.
If we are a little happy we can, for example think we are very happy.
When we have negative thoughts, we can replace them with positive thoughts.

The negative thoughts we can change, we don’t have to listen to them.

Maybe they are not ours at all.
We do not need to take ownership of the negative thoughts.
It’s just a thought we don’t have to act on it or relate to it.
I accept all my negative thoughts.
Then I just let them be.
Then they do not take up any room within me.
I don’t act on them or relate to them.
That way, I stay within myself.

In the beginning I practised meditating and accepting the thoughts.

This way, I became good at accepting thoughts all the time.
Hereby I learned to stay within me.
Thoughts are random, listen to my video where I’m talking about it.
Book clairvoyance on booking @ botteleth. com.

70DAF263-E45B-4F1E-AC2F-1C91A45B3B72