At Tilgive

Er forsoning nødvendig for at tilgive?
Nej, mener jeg.
Igennem mit arbejde med tilgivelse har jeg indset en ting.
Mange finder det komplekst at tilgive.

For mig er tilgivelse enkel.

Jeg tilgiver inde i mig.
Fokus er udelukkende på mig, ikke relationen.
På den måde tynges og holdes jeg ikke tilbage af noget utilgiveligt.
Skal vi reparere en en relation for at tilgive?
Mange tror, at netop dette, er nødvendigt for tilgivelse.
Netop denne antagelse gør tilgivelse kompleks.
Vi er i tvivl om, hvorvidt vi kan reparere relationen.
Måske har vi slet ikke lyst til at reparere relationen.
Ikke at have lyst til at reparere relationen gør ikke, at vi ikke kan tilgive.

Vi kan tilgive inde i os selv og lade relationen forblive itu.

Grunden til at jeg ved dette er, at jeg selv har prøvet det.
Oplevelser med andre mennesker som jeg har måttet tilgive.
Alternativt ville oplevelserne holde mig tilbage fremover.
Relationen derimod har jeg ikke altid haft lyst til at reparere.
Hvis jeg gav mig til at reparere på relationen ville jeg stå stille på min vej.
Jeg ville  bevæge mig over på det andet menneskes livsvej istedet.

Det er muligt at tilgive uden at reparere en relation.

Jeg ved det fordi, jeg har gjort det selv.
Forsoning er ikke nødvendig ved tilgivelse.
Alternativt ville vi heller ikke kunne tilgive de døde.
Det foregår i den der tilgiver.
Har du lyst til at lære tilgivelse.
Bestil en clairvoyant vejledning på booking @ botteleth . com.

Du kan læse mere om, hvorfor tilgivelse er godt.

To Forgive.

Reconciliation, is it necessary to forgive?
No, I do not think so.
Through my work on forgiveness, I have realized one thing.
Many find it complex to forgive.

To me forgiveness is very simple.

I forgive myself inside.
The focus is solely on me, not on the relationship.
In this way, I am not burdened by anything unforgivable.
Should we repair a relationship to forgive?
Many believe that this is exactly what is needed for forgiveness.
This particular assumption makes forgiveness complex.
We doubt whether we can repair the relationship.
Maybe we don’t want to repair the relationship at all.
Not wanting to repair the relationship does not mean that we cannot forgive.

We can forgive within ourselves and allow the relationship to remain broken.

The reason I know this is that I have tried it myself.
Experiences with other people I have had to forgive.
Alternatively, the experiences would hold me back in the future.
The relationship on the other hand I did not want to repair.
If I tried to fix the relationship I would not move forward on my path.
I’d move on to the other person’s path instead.

It is possible to forgive and not fix the relationship.

I know because I did it myself.
Reconciliation is not necessary for forgiveness.
Alternatively, we would not be able to forgive the dead either.
It takes place in the one who forgives.
Do you want to learn forgiveness?
Book a clairvoyant guide on booking @ botteleth. com.

Read more about why forgiveness is so good.