Andres Forventninger

Andres Forventninger.
Kender du til at føle sig tynget af andres forventninger til dig?
Det gør jeg.
Jeg føler mig stresset, når jeg forsøger at leve op til andres forventninger.
Stressfølelsen giver egentlig god mening for mig.
Hos mig kommer den, fordi det netop ikke er mine forventninger.
Det er måske slet ikke noget, jeg har lyst til at efterleve.
Det er mig, der tvinger mig til at gøre noget, jeg ikke har lyst til eller ikke føler jeg kan leve op til.

Hvis jeg prøver at indfri andres forventninger eller de forventninger, jeg tror, de har til mig, kommer jeg hurtig til at føle mig utilstrækkelig.

Nogle gange, når vi prøver at indfri andres forventninger ligger der et klart ønske eller ordre fra andre bag.
Andre gange er det os selv, der gætter på, hvad vi tror andre forventer af os.
Den med at gætte er slem, synes jeg.
Den medfører, at vi stresser over noget, vi har gættet os til og som måske slet ikke er tilfældet.
Jeg har lært mig selv ikke at gætte længere.
Lært mig selv at være glad for stressfølelsen.
Den fortæller mig, at jeg skal stoppe op og trække vejret.
At jeg skal finde ud af, hvad det er for forventninger, jeg er igang med at handle på.
Når jeg har identificeret dem, kan jeg så gå igang med at sige fra, sige nej og passe på mig.
Prøv det selv.

Hvis du ikke reagerer på stressfølelsen kan du i værste fald blive syg.

Jeg føler mig så dejlig let og stressfri.
Bestil rådgivning på contact @ botteleth . com.

❤️❤️❤️

Do you know the feeling of being held back by other peoples expectations?
I do.
For me it is very stressful trying to meet others’ expectations.
The feeling of stress makes sense to me.
I feel it because the expectations are not mine.
Maybe I do not even feel like meeting these expectations .
It is me forcing me to do something I do not want to or do not feel I am able to.

Whenever I try to meet others’ expectations or the expectations I think they have, It often makes me feel Insufficient.

Sometimes when we try to meet others’ expectations they have an explicit wish or we act upon their command.
Sometimes it is us guessing what we think others’ expect from us.
I think the guessing is a very bad idea.
This way we get stressed based on guessing what we think others’ expect.
I have learned not to guess anymore.
Learned to embrace the feeling of stress.
The feeling of stress tells me to stop and to take a deep breath.
It tells me to find out what expectations I am trying to meet.
After identifying the expectations I need to start saying no and take care of me.
Try it out for your self.

If you choose not to react on the feeling of stress you will – worst case – end up sick.

I feel such calme and free of stress.
Book  Guidance på contact @ botteleth . com.

❤️❤️❤️