Certificeret Clairvoyant

Certificeret Clairvoyant, jeg er clairvoyant rådgiver.
Jeg rådgiver vedrørende krise, karriere og erhverv.
Clairvoyance er, efter min mening, det mest effektive der findes til at finde sin vej fremad.
Resultatet er altid skræddersyet til det enkelte klient eller til virksomhed og ejer.

Jeg har min egen blog

På bloggen belyser jeg diverse emner.
Der er redskaber til at komme videre med diverse problemstillinger.
Såfremt du savner specifikke emner, kan du prøve at skrive det til mig.
Jeg lover ikke de kommer med, men forespørgsler modtages altid gerne.
Min blog er delt op i flere underemner, blandt andet business, spiritualitet og min virkelighed.

Find det Positive i det Negative

I min bog Find det Positive i det Negative skriver jeg blandt andet om, at vi alle har klarsyn.
Altså at klarsyn, intuition, mavefornemmelse og clairvoyance er det samme.
Det er en egenskab, på lige for med vores andre egenskaber.
Jeg skriver om, hvordan vi kommer igang med at bruge vores klarsyn kontrolleret og positivt.
Et positivt tankemønster fremmer klarsynet.
Bogen er en komplet guide til at holde en konstant positiv energi samt anvende sit klarsyn.
Mit håb er, at mange vil blive i stand til at anvende klarsynet blot ved at læse bogen.

Certificeret Clairvoyant

Min vision

Jeg har en vision om, at gøre klarsyn lige så almindeligt som at tænke.
Derfor tilbyder jeg også undervisning i anvendelse af klarsyn, intuition, mavefornemmelse og clairvoyance.
Du kan komme og udelukkende lære klarsyn eller medinddrage det i et karriere- eller virksomhedsforløb.
Læs mere om mig, mine passion, mine værdier og min vision.

Hos mig skal du kun betale hvis du er tilfreds

Dette er en del af min betalings- og prispolitik.
Jeg ved at jeg leverer varen, men ønsker bestemt ikke utilfredse klienter.
Derfor er det sådan.

❤️

Certificeret Clairvoyant

Min YouTube Kanal.

❤️

Certificeret Clairvoyant

English version below photo and video.

Certificeret Clairvoyant

Certificeret Clairvoyant

Certified Clairvoyant, I am a clairvoyant advisor.
I advise concerning crisis, career and business.
Clairvoyance is, in my opinion, the most effective way to find the path going forward.
The result is always tailored to the individual client or business and owner.

I have my own blog

On the blog, I illuminate various topics.
There are tools to move forward within various issues.
If you miss specific topics, try writing it to me.
I don’t promise they will be included, but ideas are always welcome.
My blog is divided into several sub-topics, including business, spirituality and my reality.

Find det Positive i det Negative

In my book Find det Positive i det Negative, I, among other things, write that we are all clairvoyant.
Thus, clarity, intuition, gut feeling and clairvoyance are the same.
It is a skill like any of our other skills.
I write about how we get started on using our clarity in a controlled and positive way.
Positive thinking improves clarity.
The book is a complete guide to keeping a constant positive energy as well as applying clarity.
My hope is that many will be able to be clairvoyant by reading the book.

My vision

I have a vision of making clairvoyance as common as thinking.
Therefore, I also offer sessions in the use of clear-vision, intuition, gut feeling and clairvoyance.
You can come and learn only clear-vision or involve it in a career or business process.
Read more about me, my passion, my values and my vision.

With me you only have to pay if you are satisfied

This is part of my payment and pricing policy.
I know I deliver, but certainly don’t want dissatisfied clients.
That is why it is so.
Call 6122 2389 and book a consultation.

❤️

Certificeret Clairvoyant

My YouTube Channel.

❤️

Certificeret Clairvoyant