Styr din Vrede


Styr din vrede.
Bliver du nogle gange vred?
Kan du styre din vrede?
Jeg har ikke altid kunnet styre min vrede i alle situationer.
Nogle gange har jeg ladet vreden løbe af med mig.
Smækket med døre, trampet i gulvet og alt muligt andet.
Sådan er det slet ikke for mig længere.

Styr din vrede, det kan jeg nu

Jeg kan faktisk ikke længere huske, hvornår jeg sidst har været vred.
Jeg ved nemlig at alt, hvad andre siger, ikke har noget med mig at gøre.
Det er sagt ud fra deres egen virkelighed.
Selv om de siger, at det handler om mig, så gør det ikke det.
Jeg behøver ikke tage det til mig.
Selv om jeg ikke kan genkende det andre siger om mig, behøver jeg ikke reagere på det.
Faktisk har jeg slet ikke brug for vrede længere.

Styr din vrede

Når vi bliver vrede er det oftest baseret på en eller anden følelse vi har.
En følelse som vi ikke har lyst til.
Frustration, uretfærdighed, ked af det osv.
Følelser opstår altid på baggrund af en tanke.
Ovenstående følelser opstår på baggrund af negative tanker.
Negative tanker der netop er opstået som følge af en anden persons negative udtalelser.
En person der har sagt noget negativt om min person.
Personen kan også have handlet negativt overfor mig.
Det har bare ikke noget med mig at gøre.
Det handler om personen selv.
Derfor kan jeg acceptere mine negative tanker til ikke at fylde.
Herved behøver jeg slet ikke blive vred.
Vil du lære det: styr din vrede.
Book clairvoyance på booking @ botteleth . com.
❤️

Control your anger

Control your anger.
Do you sometimes get angry
Are you able to control your anger?
I was not always able to control my anger in all situations.
Sometimes I have let the anger run away with me.
Snapped with doors, stepped in the floor and other reactions too.
This is not the case for me anymore.

Control your anger, now I am able to do that.

I even no longer remember when I was last angry.
I know that everything other people say has nothing to do with me.
It is said from their own reality.
Although they say it’s about me, it is not.
I don’t have to take make i my reality.
Although I can’t recognize what others are saying about me, I don’t have to react to it.
In fact, I do not need anger at all anymore.

Control your anger

When we become angry, it is usually based on some feeling we have.
A feeling that we do not want.
Frustration, injustice, upset, etc.
Feelings always arise on the basis of a thought.
The above emotions arise from negative thoughts.
Negative thoughts that are based on a result of another person’s negative statements.
Someone who has said something negative about me.
The person may also have acted negatively towards me.
It has nothing at all to do with me.
It’s about the person himself.
Therefore, I can accept my negative thoughts out of my consciousness.
By this I do not have to get angry at all.
Do you want to learn it: controle your anger.
Book clairvoyance on booking @ botteleth. com.
❤️

Læs mere om tankens kraft.
Min YouTube Kanal.