Styr din Vrede

Styr din vrede.
Bliver du nogle gange vred?
Kan du styre din vrede?
Jeg har ikke altid kunnet styre min vrede i alle situationer.
Nogle gange har jeg ladet vreden løbe af med mig.

Styr din Vrede

Når vi lader vreden få plads, bliver vi utilregnelige og andre gider os ikke.

Jeg har kunnet finde på at smække med døre, trampe i gulvet, sige sårende ting og alt muligt andet.
Sådan er det heldigvis ikke for mig længere.
Idag kan jeg styre min vrede.
Jeg ved, at når jeg bliver vred, handler det om mig selv.
Derfor ved jeg også at alt, hvad andre siger, ikke har noget med mig at gøre.
Det er sagt ud fra deres egen virkelighed, det handler om dem selv.

Når vi siger noget til andre om dem, handler det altid om os selv.

Som mennesker oplever vi alt gennem os selv, vi kan ikke lægge os selv væk.
Derfor er det sådan, heldigvis vil jeg sige.
Jeg har selv oplevet, at jeg har sagt noget om andre til andre og tænkt, at det handlede i hvert fald ikke om mig.
Jeg har senere erfaret, at det gjorde det.
Det gør det altid.

Jeg behøver altså ikke tage det til mig, når andre siger noget negativt til mig.

Jeg kan måske ikke engang genkende det, de siger.
Så er der jo heller ikke nogen grund til at reagere på det.
Hvis jeg ikke kan genkende det, de siger, har det ingen betydning.
Jeg kan slippe det, så er jeg videre.
Hvis jeg holder fast, fastholder jeg mig selv.

Det er først når vi tager andres negative ord til os, at de får betydning.

Når vi tager andres negative ord til os, gør vi dem til vores virkelighed.
Det er i virkeligheden derfor vi bliver vrede,
Selv om jeg ikke kan genkende det andre siger om mig, behøver jeg ikke reagere på det.
Faktisk har jeg slet ikke brug for vrede længere.
Uretfærdighed, der tidligere ville kunne gøre mig vrede, findes slet ikke, på denne her måde.

Vi tror, vi bliver vrede på de andre, på grund af det de andre siger.

Det er dog slet ikke det, der er tilfældet.
Når vi bliver vrede handler det netop om, at vi tager andres negative ord og gør dem til vores virkelighed.
Derfor er det i virkeligheden, os selv, vi er vrede på.
Vi er vrede, fordi vi er igang med at overbevise os selv om en virkelighed, der slet ikke er vores egen.
Nede under vreden er vi kede af det, fordi vi pålægger os selv, at have en anden opfattelse end vi rent faktisk har.
Det er derfor vi oplever at føle uretfærdighed og være frustrerede, kede af det osv.

Vrede og negative tanker fastholder os.

Det er sådan fordi, det bliver negative tanker, der fylder i vores bevidsthed.
Når bevidstheden er fyldt af negative tanker, er der ikke plads til andet.
Derfor vil vi være fastholdte.
Hvis vi udskifter de negative tanker med positive, kan vi komme videre.
Altså finder det positive i det andre siger, i en situation eller ved et menneske.
Så længe der er noget negativt, er der også altid noget positivt.
Det kan godt være, du skal lede lidt efter det, men det er der.
Styr din Vrede, der er ikke nogen grund til at være vred.

❤️

Styr din Vrede

Det er slet ikke godt, som vi ofte tror, at komme af med vreden.
Eliminer det negative tanker, det er godt for os at tænke positivt.
Læs mere om de positive tanker.
Når vi tænker for meget.
Min YouTube Kanal.

Styr din Vrede

English version of blogpost below this photo.

Styr din Vrede

Styr din Vrede

Control your anger.
Do you sometimes get angry
Are you able to control your anger?
I was not always able to control my anger in all situations.
Sometimes I have let the anger run away with me.

When we let ourselves be angry, we become inconsiderate and no one want to be around us.

I have been slamming doors, trample the floor, say hurtful things and everything else.
Fortunately, this is not the case for me anymore.
Today I can control my anger.
I know that when I get angry, it’s all about me.
Therefore, I also know that everything others say has nothing to do with me.
It is about their perception of the reality, it is about themselves.

When we say something to others about them, it’s always about ourselves.

As humans, we experience everything through ourselves, we cannot put ourselves away.
That is the reason, fortunately, I would say.
I myself have experienced that I have said something about others to others and thought that at least it was not about me.
I later learned that it was.
It always is.

Therefore I don’t have to make it mine, when others say something negative to me.

Maybe I do not even recognize what they are saying.
Then there is no reason to react to it either.
If I don’t recognize what they say, it doesn’t matter.
I can let go, and then I’m on.
If I hold on to it, I hold myself back.

It is when we make the negative words from others our own, that they become reality.

When we take the negative words of others, we make them our reality.
That’s really why we get angry,
Although I do not recognize what others say about me, I do not need to respond to it.
In fact, I don’t need anger at all anymore.
In this way, injustice that could made me angry, in the past, does not exist at all.

We think we get angry with the others because of what they say.

However, this is not the case at all.
When we get angry, it is when we take the negative words of others and make them our reality.
Therefore, what is really going on is that, we are angry with ourselves.
We are angry because we are about to convince ourselves of a reality that is not our own at all.
Below the anger we are sad because we are imposing ourselves to have a different view than we actually have.
This is why we experience injustice and frustration, sadness, etc.

Anger and negative thoughts are holding us back.

This is the case because it becomes negative thoughts that fill our consciousness.
When the consciousness is filled with negative thoughts, there is no room for anything else.
That is why we are held back.
If we replace the negative thoughts with the positive, we can move on.
This way we find the positive in everything others say, in a situation or in a human being.
As long as there is something negative, there is also always something positive.
You may need to look for it, but it will be there.

❤️

Styr din Vrede

We often think it is good to get rid of the anger, but it’s not.
Eliminate the negative thoughts, it is good for us to think positive thoughts.
Read more about the positive thoughts.
When we think too much.
My YouTube Channel.

Styr din Vrede