Hvorfor Meditere

Hvorfor Meditere?
hvorfor skulle det være så godt?
Virker det?
Er der nogle fordele ved at bruge tid på det dagligt?
hvor længe skal man meditere?
Spørgsmålene kan være mange.
En fordel er, at man under meditation øver sig i at blive i sig selv.

Hvorfor Meditere?

Når jeg mediterer og lærer andre det foregår det på denne måde.
Jeg sætter en alarm med tid for meditation fx. 10 min.
Hernæst sætter jeg mig eller lægger mig ned i behagelig stilling.
Lukker øjnene.
Forkuserer på min vejrtrækning.
Trækker vejret ind gennem næsen og ud gennem munden.
Det der så sker er, at jeg begynder at lægge mærke til mine tanker.
Tanker larmer.
Når jeg er igang med noget andet, hører jeg ikke tankerne.
Tankerne er altid til stede.
Under meditation, er tankerne pludselig meget ‘højtråbende’.
Jeg skal jo meditere, så jeg skal ikke forholde mig til tankerne.
Handle på tankerne, skal jeg heller ikke.
Bare lade tankerne være der er det, jeg gerne vil.

Accept er Vejen Frem.

Det gør jeg ved at acceptere tanken.
Hver gang en ny tanke melder sig i min bevidsthed.
På denne måde bliver jeg i mig selv og i meditationen.
Denne øvelse kan jeg så bruge, når jeg skal ud blandt andre.
Hver gang andre siger noget til mig.
Når der sker noget, jeg ikke har indflydelse på.
Hos mig vil det altid afstedkomme en tanke.

Skal jeg reagere på tanken?

Istedet for at forholde mig til tanken, bruger jeg min erfaring fra meditationen.
Jeg accepterer tanken.
Så hvorfor meditere?
Meditation har hjulpet mig til at blive meget bedre til at blive i mig selv.
Tak for dig.

❤️

Hvorfor Meditere

Min YouTube Kanal.
Læs mere om, hvordan du accepterer tanker under meditation.
Vi kan ofte glemme at prioritere mindfulness en travl hverdag, læs mit bud på hvordan mindfulness kan foregå uden at tage ekstra tid.

Hvorfor Meditere

English version of this blogpost below videos and photo.

Min YouTube Kanal.

Hvorfor Meditere

Why Meditate?
Why would that be good?
Does it work?
What are the benefits of meditating daily?
For how long must I meditate?
The questions can be many.
One advantage is that during meditation one is practicing to stay home within oneself.

Why Meditate?

When I meditate and teach others to meditate, it do like this:
I set an alarm for the duration of the meditation, for instance 10 min.
Next I sit or lie down in a comfortable position.
I close my eyes.
Focus on my breathing.
Breathe in through the nose and exhale through the mouth.
What now happens is that I start to notice my thoughts.
Thoughts are noisy.
When I’m doing something else, I don’t hear them.
The thoughts are always present.
During meditation, thoughts are suddenly very noisy.
My intention is to meditate, I don’t have to relate to the thoughts.
I do not have to act on them either.
My thoughts, I let them live their own life.

Acceptance is the Way Forward.

Every time a new thought enters my mind, I accept it.
In this way, I stay within myself and keep up the meditation.
I can use this exercise when I go out among others.
Every time others say something to me.
When something happens, without my influence.
These experiences will always cause thoughts in my mind.

Should I react to these thought.

Instead of reacting because of the thoughts, I use my experience from the meditation.
I accept the thoughts.
So why meditate?
Meditation has helped me to become much better at staying within myself.
Thank you for being you.

❤️

My YouTube Channel.
Read about how to accept your thoughts during meditation.
Often we forget to prioritize mindfulness i our busy schedule, read how i suggest to be mindful without spending extra time.