Mindfulness Øvelse

Mindfulness Øvelse.
Ved du, hvordan du opnår mindfulness?
Ved du hvordan du lever i nuet?
Hvordan du accepterer?
Luk dine øjne.
Er du klar til Mindfullness?

Mindfulness Øvelse

En øvelse, der hjælper dig til mindfulness.

Forestil dig at være på stranden på en blæsende dag.
Se dig selv siddende i sandet – du har fødderne på jorden
Du kigger ud i horisonten.
Lytter til vandet.
Træk vejret ind gennem næsen og ånd ud gennem munden.
Forestil dig nu alle dine tanker – forestil dig dem lige over dit hovede lige som en sværm af bier.
Der er mange tanker  – mange flere end du kan tælle.
Du kan nærmest høre dem summe .
Hele tiden vil en eller anden tilfældig tanke forlade sværmen og dukke op i dit hovede.
Du takker den for besøget – herefter sender du den tilbage i sværmen.
Tanken eksisterer altså stadig, men den optager ikke din bevidsthed længere.
Bed vinden om at passe godt på dine tanker.
Få solen til at skinne på din tanke sværm.
Nu kan du slappe af i din bevidstehed.
Du accepterer dine tanker .
God fornøjelse med din mindfulness.

Tak fordi du var med til Mindfulness øvelsen.

Det kan være godt at lytte til meditationsmusik under øvelsen.
Du kan også sætte dig ud i naturen.
Naturen hjælper os med at finde ro.
Brug et par minutter til at lytte til naturens lyde, mens du trækker vejret.
God fornøjelse med øvelsen.

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.
Hvorfor skal vi meditere?

Mindfulness Øvelse

Do you know how to achieve mindfulness?
How to stay in the present moment?
How to accept?
Close your eyes.
Ready for Mindfullness?

An Exercise that will help you obtain mindfulness.

Imagine beeing on the beach on a windy day.
Imagine sitting on the sand facing the sea – having your feet on the ground.
You are looking into the horizon.
Listening to the water.
breath in through your nose and exhale through your mouth.
Imagine all your thoughts – see them over your head like a swarm of bees.
There are so many thoughts – way too many to count.
You almost hear the buzzing.
All the time some random thought will leave the swarm and show up in your head.
You thank it for the visit – then you send it back into the swarm.
It still exists but it does not occupy your mind anymore.
Ask the wind to watch and take good care of the thoughts.
Ask the sun to shine on the swarm of thoughts.
Now you can relax your mind.
Your accepting your thoughts.
Have a wonderful mindfulness.

Thank you for doing the Mindfulness Exercise.

It can be good to listen to meditation music during the exercise.
You can also get out in nature.
Nature helps us to find peace.
Spend a few minutes listening to the sounds of nature as you breathe.
Have a good time doing the exercise.

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.
Why meditate?

Mindfulness