Når vi lærer

Når vi lærer.
Nogle gange vælger vi at melde os til et kursus eller gå til et foredrag.
Vi har en forventning om at lære noget bestemt.
Når vi så er der, kan vi have en tendens til at bruge meget energi på at vurdere det hele.
Vi vurderer, om vi lærer det forventede.
Dernæst vurderer vi på, om læreren/foredragsholderen er god nok.
Vi vurderer måske endda på, om vi kan relatere os til de andre deltagere.

Nogle gange vurderer vi så meget, at vi helt glemmer at høre efter.

Hvis vi fx ikke kan lide underviseren, kan vi komme til at mene, at han/hun ikke kan lære os noget.
Der er noget godt og noget dårligt ved alt.
Hvis vi kan acceptere alle de dårlige ting, vi evt. kan identificere, vil vi være meget bedre til at lytte og modtage.
Det hænder også, at vi i virkeligheden er der for at lære noget helt andet, end vi selv troede.
Det kan fx være rummelighed, accept, at lytte osv.
Mulighederne er mange.
Vi har selv meldt os til, så vores underbevidsthed ved jo godt, at lige præcis her, er der en mulighed for at øve sig i bestemte egenskaber.
Derfor, hvis vi kan have tillid til vores valg om deltagelse og acceptere situationen, så vil vi modtage vores læring.
Ha’ en skøn dag. 

Når vi lærer

Læs om Lotte Botteleths rådgivning.
Jeg har en YouTube Kanal, du er meget velkommen til at følge.
Læs om mig Lotte Eulalia, min passion, mine værdier og min vision.

Når vi lærer

As we learn.
Sometimes we choose to sign up for a course or go to a lecture.
We have an expectation of learning something specific.
When we are there, we may tend to spend a lot of energy assessing it all.
We evaluate whether we learn what is expected.
Then we also assess whether the teacher / speaker is good enough.
We may even consider whether we can relate to the other participants.

Sometime we do so much evaluation we forget to listen.

For example, if we dislike the teacher, we may think he / she cannot teach us anything.
There is something good and something bad about everything.
If we can accept all the bad things we could possibly. can identify, we will be much better at listening and receiving.
It also happens that in reality we are there to learn something completely different than we even thought.
It can be, for example, spaciousness, acceptance, listening, etc.
There are many possibilities.
We have signed up ourselves, so our subconscious knows well that right here, there is an opportunity to practice in certain qualities.
Therefore, if we can trust our choice of participation and accept the situation, then we will receive our learning.
Have a great day.

Read about Lotte Botteleths counselling.
Subscribe to my YouTube Channel.
Read about me my passion, my values and my vision.

Når vi lærer