Negative og Positive Vilkår

Negative og Positive vilkår.
Vores livsvilkår ændrer sig livet igennem.
Det kan være samfundsmæssigt, at de ændrer sig.
Vores personlige vilkår kan også ændre sig.

Det kan umiddelbart virke negativt, når vores vilkår ændrer sig.

Vores personlige situation, kan blive ændret, når vores vilkår ændrer sig.
Det kan være vi bliver syge og derfor ikke kan det samme, som vi kunne tidligere.
Vores jobsituation kan ændre sig, uden at vi ønskede det.
Det kan også være en samfundsmæssig ændring, der gør, at vilkårene ændrer sig.
Der kan for eksempel komme nogle nye regler, vi skal følge.

Negative og Positive Vilkår

Når vi ikke bryder os om nye vilkår, tænker vi ofte negativt.

Det er helt naturligt, vi tænker negativt, når vores vilkår ændrer sig.
Vi bliver tvunget til at foretage ændringer i vores liv, som vi ikke gik og ønskede.
Når vi tænker negativt, har vi stort potentiale for positivitet.
Derfor skal vi bruge vores negative tanker til at tænke positivt.
På den måde kan vores ændrede vilkår være med til at gøre os mere positive.

Når vi tænker positivt, åbner vi op for mere overflod, succes og glæde.

Negative tanker holder os tilbage og positive tanker får os til at se muligheder.
Når vi kan se muligheder, kan vi bevæge os fremad i livet selv om vores vilkår er ændrede.
Det er ikke sikkert, vi bevæger os fremad fysisk til at starte med.
Vi skal holde fast i de positive tanker, for når vi er positive mentalt, kommer de positive fysiske ændringer af sig selv.

Negative og Positive Vilkår

Positive tanker om os selv og vores vilkår medfører tillid til livet.

Vi skal tænke positivt om os selv og om vores vilkår.
Hver gang vi tænker en negativ tanke om os selv og om vores vilkår, skal vi udskifte den med en negativ tanke.
Jeg kan ikke holde det ud bliver til jeg er god nok.
Det her er forfærdeligt bliver til der sker det, der skal ske.
Når vi tænker sådan, har vi automatisk tilllid til livet.

Når vi tænker positivt om vores negative tanker, bliver det nemmere.

Det kan være udfordrende, at tænke positivt om det negative.
Vi har nemlig ikke lyst til at tænke positivt om ændrede livsvilkår, vi ikke har ønsket.
Når vi oplever, at vi ikke vil tænke positivt, kan vi tænke, at vi elsker at tænke negativt om vores vilkår.
Jeg elsker at tænke negativt om mine vilkår.
På den måde tænker vi nemlig allerede positivt.

Mine livsvilkår blev ændret, da jeg blev syg.

Jeg kunne ikke længere varetage mit arbejde, som jeg var glad for.
Mit sociale liv blev ikke eksisterende, da jeg ikke havde overskud til at se eller tale med nogle.
Jeg måtte have hjælpe til ting, jeg før havde taget som en selvfølge.
Selv om det umiddelbart virkede negativt, tænkte jeg postivt om mine nye vilkår.

Mine postive tanker gjorde mig glad, selv om mine nye vilkår udfordrede mig.

Jeg blev ved med at udskifte mine negative tanker med positive tanker.
På den måde kunne jeg hele tiden identificere de fordele, der var for mig.
Der er nemlig ulemper og fordele ved alt.
Stille og roligt blev mit liv ændret, så jeg opnåede det liv, jeg havde drømt om at leve, inden jeg blev syg.

Vi får det bedste ud af alting, når vi tænker positivt.

Sådan har det også været for mig.
Negative ændringer ser ikke umiddelbart ud som om de er positive.
Det er de negative ændringer, der løfter os fordi de kan gøre os mere positive.
Vi bliver ikke bare mere positive, hvis ikke der sker noget negativt.
Derfor er de negative ændringer positive.
Det eneste vi skal gøre er at tænke positivt om dem, så kommer det positive af sig selv.

TAK FOR DIG.

❤️

Negative og Positive Vilkår

Min blog.
Læs om Lotte, min passion, mine værdier og min vision.
Ved rådgivning hos mig, har du tilfredshedsgaranti og skal udelukkende betale, hvis du er tilfreds.

Negative og Positive Vilkår
Lær at meditere med postive tanker og blive mere positiv med meditation.

Når vi har tillid, får vi ikke stress.
Verden er et dejligt sted, når vi tænker positivt.
Når vi tager afstand fra det negative, bliver vi ikke positive.

Min YouTube Kanal.

Negative og Positive Vilkår

Negative og Positive Vilkår