Stress og Tillid

Stress og Tillid.
Når vi stresser, når vi ikke det, som vi gerne vil.
Når vi har tillid, når vi de gøremål, som vi ønsker.

Når vi stresser ønsker vi at være hurtige.

Der sker det modsatte.
Når vi stresser, bliver vi langsomme.
På den måde opnår vi altså det modsatte end det, vi ønsker.

Stress og Tillid

Hver gang vi stresser, bliver vi sat tilbage.

Stress tager udgangspunkt i negative tanker.
Negative tanker holder os tilbage i livet.
Det er derfor, at vi ikke når det, vi gerne vil, når vi stresser.

Negative tanker fylder hele vores bevidsthed.

Der er ikke plads til andre tanker, når de negative tanker optager bevistheden.
De negative tanker medfører negativ energi i bevistheden.
Negative tanker eller negativ energi fylder som sagt hele bevidstheden.
Vi har altså ikke plads til tanker om at handle og bevæge os fremad.
Når vi ikke kan tænke på, hvordan vi handler og kommer videre, kan vi heller ikke handle fysisk.

Stress og Tillid

Det er vores tanker, der skaber vores stress.

Negative tanker om os selv, skaber stress.
Stress holder os tilbage.
VI tror ofte, at vi får stress af vores gøremål, men det er ikke rigtigt.
Det er vores tanker om, hvordan vi håndterer, det vi skal, der stresser os.

Vi skal have tillid til, at vi når præcis, det vi skal.

Når vi har tillid, er vores tanker positive.
Positive tanker medfører positiv energi i vores bevidsthed.
Når tankerne og hermed energien i bevistheden er positiv, får vi plads til andre tanker.
Vi får plads til tanker om, hvordan vi handler, kommer videre med vores liv og vi kan finde løsninger.
Vi kan roligt give slip på stressen og erstatte den med tillid.

Stress og Tillid

Find det positive i det negative.

Vi erstatter stress med tilllid ved at udskifte vores negative tanker med positive tanker.
Så enkelt er det.
Jeg når det ikke bliver til jeg når det jeg skal nå.
Åhhh nu kommer jeg for sent bliver til der sker det, der skal ske.
Jeg hader at stresse bliver til jeg har tillid til, at alt går som det skal.

Det kan være godt at have et par positive sætninger på lager.

Det vigtigste er at få vendt tankerne i bevisteheden fra negative til positive.
På den måde vender vi nemlig energien, så der bliver plads til personlig udfoldelse.
Derfor kan det være godt, at have et par sætninger på lager.
Det kan nemlig være svært at komme på nogle, når de negative tanker først har taget over.
Jeg elsker at tænke negativt om min stress og jeg elsker at tænke negativ om mig.
Små korte sætninger, der vender tankerne og energien til positiv.
Vi kan roligt have tillid til livet og os selv, for vi er nemlig alle sammen gode nok som vi er.

TAK FOR DIG.

❤️

Stress og Tillid

Læs min blog.
Lotte, min passion, mine værdier og min vision.
Ved rådgivning hos mig, skal du udelukkende betale, hvis du er tilfreds.

Stress og Tillid
Lær at tænke positivt med meditation og lær at meditere med positive tanker.

Vi holder fast i det negative, når vi vil undgå det.
Læs min blog om at være syg.
Når vi kan rose andre, kan vi rose os selv.

Min YouTube Kanal.

Stress og Tillid

Stress og Tillid