Negativt og Positivt Liv

Negativt og Positivt Liv
Det er ikke godt for os, når vi tænker negative tanker om os selv.
Vi bliver tilbageholdte i livet, utilfredse, ængstelige, tror andre ikke kan lide os, føler os ikke gode nok og meget mere.
Negative tanker om os selv, giver os et negativt liv.
Vi oplever negativt, når vi tænker negativt.
Vores oplevelse af os selv og andre bliver negativ.

Vi tænker negativt om andre mennesker og arter, når vi tænker negativt om os selv.

Når vi fokuserer på egne fejl, fokuserer vi på andres fejl.
Vi fokuserer negativt på andre arter, når vi tænker negativt om os selv.
Når vi kun finder det negative ved os selv, kan vi ikke finde det positive ved andre og andre arter.
Vi tror at andre mennesker og arter er imod os på den måde.

Negativt og Positivt Liv

Når vi tænker positivt om os selv, tænker vi positivt om andre.

Hvis vi fokuserer positivt på os selv, vores krop og egen formåen, fokuserer vi positivt på andre.
Vi fokuserer ikke på andres fejl og negative sider, vi fokuserer på deres fordele og positive sider.
Det bliver også muligt for os at fokusere positivt på andre arter.
Istedet for at fokusere negativt på diverse dyrearter, kan vi se det positive ved dem, når vi fokuserer positivt på os selv.

Vi kan leve fredfyldt, når vi tænker positivt.

Når vi tænker positivt, kan vi opnå et fredfyldt liv.
Positive tanker giver ro i vores bevidsthed.
Når vi har ro i bevidstheden, har vi ro i kroppen og i sindet.
Ro inde i os selv, får os til at møde omverdenen med ro.
Med andre ord møder vi andre mennesker og dyr med ro.

Negativt og Positivt Liv

Verden er et dejligt sted, når vi tænker positivt.

Når vi tænker positivt, opdager vi, at verden er imødekommende overfor os.
Andre mennesker er imødekommende overfor os og dyrene er det samme.
Vi ser andre menneskers og arters fordele, når vi tænker positivt.
Det hele starter med os selv.
Det eneste vi skal gøre, er at tænke positivt om os selv.
Så kommer alt det gode af sig selv.

Vi skal finde det positive i det negative.

Hver gang vi tænker en negativ tanke om os selv, skal vi skifte den ud med en positiv.
Når vi tænker positivt om os selv, kan vi ikke tænke negativt om andre mennesker og arter.
Heller ikke dem vi før tænkte negativt om.
Vi opdager, at andre viser os vejen, når vi tænker positivt.
Hvis vi synes det er svært at tænke positivt om os selv, kan vi tænke, at vi elsker at tænke negativt om os selv.
Jeg hader mig selv bliver til Jeg elsker at tænke negativt om mig.
På den måde tænker vi allerede positivt.

TAK FOR DIG. ❤️

Negativt og Positivt Liv

Læs min blog.
Lotte, min passion, mine værdier og min vision.
Læs om min tilfredshedsgaranti.

Negativt og Positivt Liv
https://lotteeulaliabotteleth.simplero.com/page/189888-meditation-guide-mail-list-signup

Når vi tager afstand fra det negative, bliver vi ikke positive.
Vi kan overkomme fysiske udfordringer, på det mentale plan.
Læs om mit livs udfordring.

Min YouTube Kanal.

Negativt og Positivt Liv

Negativt og Positivt Liv