Det Bliver Godt Igen

Det Bliver Godt Igen.
Hvor har jeg set den sætning mange steder og også hørt den i forbindelse med Corona situationen.
Sådan siger eller skriver mange, men hvad nu hvis det allerede er godt?
Hvad nu hvis alt er, lige som det skal være?
Hvorfor skal vi vente på, at alt bliver godt?
Når vi venter eller ser fremad, oplever vi slet ikke den situation, vi lever i nu.

Vi er fraværende, når vi tænker fremad.

Vi kan ikke vurdere, hvordan det går og hvordan vi har det, når vi tænker fremad på den måde.
Bevidsthedsmæssigt er vi nemlig et helt andet sted, når vi tænker sådan.
Desuden lægger vi ikke mærke til, hvad der foregår lige nu.
Det kan vi ikke, når vi har flyttet vores opmærksomhed til fremtiden og glæder os til den.
Vi har altså ikke fokus på vores liv lige nu og her, når vi tænker fremad.

Det Bliver Godt Igen

Vi fratager os selv muligheden for at se det positive, når vi tænker negativt.

Negative tanker fylder hele vores bevidsthed og efterlader ikke plads til positivitet.
På den måde kan jeg sige, at negative tanker blokerer for positive tanker.
Selv om der er en masse positivt i vores liv, oplever vi det ikke, når vi tænker negativt.
Det postive får slet ikke adgang til bevidstheden, når den er fyldt med negative tanker.
Vi oplever gennem bevidstheden, det er derfor det er sådan.
Hvis hændelser, handlinger eller personer ikke kommer ind i vores bevidsthed, oplever vi dem ikke.
Vi skal altså tænke positivt, når vi ønsker at opleve positive hændelser, handlinger, mennesker og så videre.

Vi tænker negativt, når vi ønsker en forbedring.

Når vi ønsker at alt skal blive godt, tager vi udgangspunkt i, at alt ikke er godt.
På den måde er vi ikke tilfredse med situationens tilstand, som den er lige nu.
Sagt på en anden måde, er vi ikke gode nok til at se det positive.
Der er noget godt og noget dårligt ved alt og når vi ønsker en forbedring på basis af utilfredshed, fokuserer vi på det dårlige.
Når vi fokuserer på det dårlige eller negative, bekymrer vi os og ønsker ændringer, der bunder i vores utilfredshed.

Det Bliver Godt Igen

Godt igen bunder i utilfredshed.

Det er det, jeg mener med, at tanken bunder i utilfredshed.
Hvis vi istedet tænker, at det bliver endnu bedre, bunder tanken i tilfredshed.
Godt igen tager altså udspring i negative tanker.
Endnu bedre taget udspring i positive tanker.
På den måde er der forskel på den negative og positive tanke.
Alt er godt er tager altså også udgangspunkt i positive tanker.

Det er logisk at være utilfreds og bekymret.

Bekymringer og utilfredshed bunder i negative tanker.
Negative tanker gør os bekymrede, utilfredse, frustrerede og så videre, hvilket ikke er særlig rart for os.
Vi skal ikke ændre vores holdning til Corona situationen, men vi skal tænke positivt om den.
Istedet for at fokusere på alt det dårlige i situationen, skal vi fokusere på det positive.
Hver gang vi tænker negativt om Corona situationen, skal vi udskifte den negative tanke med en positiv tanke.
Positive tanker gør os glade, tilfredse, forandringsparate og giver plads til at få ideer.
Selv om det ikke er logisk, er det altså bedre for os at tænke positivt.

Det Bliver Godt Igen

Corona situationen er en ændring i vores vilkår.

Vilkår behøver ikke have noget at gøre med, hvordan vi har det.
Vores vilkår ændrer sig hele livet.
Nogle gange gør vores vilkår, at de udfordringer vi står overfor er store, andre gange er de små.
Hvis vi skal ændre humør og føles os fortvivlede, utilfredse og bekymrede hver gang vores vilkår ændrer sig, er det ikke rart for os.
Det optimale for os er at have det godt og være glade hele tiden uanfægtet af vores vilkår.
Når vi ikke er glade, fokuserer vi på det dårlige ved vores vilkår.
Hvis vi vil være glade, skal vi bruge det dårlige til at finde det gode ved vores vilkår.
Jeg kan også sige, at vi har afdækket det negative, nu skal vi til at afdække det positive.

Find det positive i det negative.

Når vi skal blive positive, skal vi bruge vores negative tanker aktivt.
Uden de negative tanker, kan vi ikke vide, hvor det er, vi skal arbejde med at blive positive og derfor er det godt vi har dem.
Vi kan altså starte med at tænke positivt om vores negative tanker.
På den måde bliver de negative tanker allerede positive og vi bliver gladere.
Heldigvis er det så enkelt at opnå større glæde i livet.

Udskift negative tanker med positive tanker.

Hver gang vi opdager, at vi tænker en negativ tanke, skal vi skifte den ud med en positiv.
Hvor er det forfærdeligt det hele bliver til der sker der, der skal ske.
Min økonomi kan ikke holde til det bliver til jeg har tillid til, at jeg klarer mig økonomisk.
Hvor er det kedeligt at alting er lukket bliver til hvor er det skønt, at naturen altid holder åben.
Jeg savner at se mennesker bliver til hvor er det dejligt, at jeg bare skal gå en tur, så er der mennesker alle vegne.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre bliver til der er altid en vej fremad, jeg skal bare finde den.
Det bliver godt igen bliver til Alt er godt.

Tak for dig.

❤️

Det Bliver Godt Igen

Skal jeg også hjælpe dig med at finde vejen frem?
Hvem er Lotte Eulalia Botteleth?
Du får 100 % tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Det Bliver Godt Igen

Brug nyhederne til at blive mere positiv.
Vil du hvile i dig selv?
Når vi undgår det negative, bliver vi ikke positive.
Tankerne skaber vores oplevelser.
Kan uenighed være positiv?

Min YouTube Kanal.

Det Bliver Godt Igen

Det Bliver Godt Igen