Arbejdsglæde med mindfulness

Arbejdsglæde med Mindfulness.
Jobtilfredshed, oplever du det?
Arbejdsglæde på dit job?
Trivsel på dit job?
Glæder du dig til at komme på arbejde hver dag?
Sådan er det for mange, men der er også nogle som bare overlever.
Som glæder sig til at få fri hver dag.
Har du det sådan?
Forestiller du dig, at, hvis du kommer til at lave noget andet, vil det blive bedre?
Det vil det måske også – i en periode.
Jobskifte til nyt er lidt som en forelskelse.
Spændende i starten og så bliver det hverdag.

Arbejdsglæde med Mindfulness.

I stedet for at ændre på din jobsituation, kan  du ændre på dit tankemønster med mindfulness
Ved at anvende mindfulness vil du netop komme til at opnå arbejdsglæde, jobtilfredshed og trivsel på dit arbejde.
Du kan starte hver dag med at bekræfte dig selv i, hvor glad du er for dit job.
Positive sætninger kan være en del af dit morgenritual.
Sætninger du læser højt for dig selv.

Eksempler på Positive Sætninger

Jeg..
– elsker mit job.
– er rigtig god til mit job.
– er helt rigtig i mit job.
– kan rigtig godt lide mine kolleger.
– er tilfreds med min arbejdsplads.
– glæder mig til at skulle på arbejde.
Mit job er det rigtige for mig.

Du kan selv tilføje flere sætninger.

Erstat de Negative Tanker med Positive.

Hvis du i løbet af dagen, tænker negative tanker, så erstat disse tanker med positive.
Skift den negative tanke ud med en positiv tanke, fx jeg er rigtig god til mit job eller andre sætninger fra din mindfulness liste.
Arbejdsglæde og jobtilfredshed vil på denne måde øges for dig.
Dit fokus på din trivsel og de gode ting der er i dit job vil blive større.
Du vil blive i stand til at vide, hvad du gerne vil have et evt. nyt job til dig skal indeholde.
Hvis du stadig ønsker dig et nyt job, vil du hermed være i stand til at være på vej mod noget du gerne vil og ikke på vej væk fra noget.
God fornøjelse med et at opnå arbejdsglæde med Mindfulness.
Book en karriere clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Abonner på min YouTube Kanal.
Hvordan du kommer til at blive glad for dit arbejde.

Job Satisfaction using Mindfulness

Job Satisfaction, do you experience that?
Satisfaction on your job, do you experience this?
Well-being at your job?
Looking forward to work every day?
A lot do, but some just survive.
The look forward to go home every day.
Know the feeling?
Do you imagine that if you get another job everything will get better?
Well maybe it will – for a while.
Starting a new job is a bit like falling in love.
It is very exciting at first and then it becomes a routine.

Job Satisfaction using Mindfulness

Instead of changing your job situation, you can change your way of thinking using mindfulness
By using mindfulness you will achieve job satisfaction and well-being at your work.
Start every day by confirming how happy you are at your job.
Morning ritual where you have some sentences you read out lout for yourself is good.

Example of Positive Sentences.

I..
– love my job.
– am really good at my job.
– am the right person for my job.
– really like my colleagues.
– am happy with my workplace.
– look forward to get into work every day.
My job is perfect for me.
You can add more phrases yourself.

Replace the Negative Thoughts with Positive

When experiencing negative thoughts during the day, replace these thoughts with positive ones.
Change the negative thought with a positive thought, for instance I am really good at my job or some other sentence from your mindfulness list.
It will help you increase your job satisfaction.
You will focus on your well-being and the good things in your job.
This will help you to define what a new job for you must contain.
If you still want a new job this will make you able to move towards a new job instead of away from one.
Enjoy your day with mindfulness and a positive working life.
Book a career clairvoyance on booking @ botteleth. com.

Subscribe to my YouTube Channel.
How to like your job.

Arbejdsglæde med mindfulness
Arbejdsglæde med mindfulness
Arbejdsglæde med mindfulness