Fokus på Spændende Arbejdsopgaver

Fokus på Spændende Arbejdsopgaver, har du det?.
Er du glad for dine arbejdsopgaver?
Har du tilpas med opgaver?
Synes du, at du har for mange eller for lidt opgaver?
Kunne du tænke dig nye opgaver?

Det er en god ide, at lave en liste over dine arbejdsopgaver og prioritere dem efter, hvilke du bedst kan lide.

Du kan for eksempel anvende 1-4 prioritet, 1 = de bedste opgaver, 4 = de mindst attraktive opgaver.
Det giver et godt overblik over, hvilke opgaver, du er meget glad for og hvilke opgaver, du ikke ønsker.
De opgaver, du ikke længere ønsker, prioritet 4 opgaverne, kan du derfor arbejde på at få uddelegeret til andre.
Dette er alligevel den eneste måde at få nogle nye opgaver på.
Altså at give nogle af dine opgaver væk til andre.

Der kommer ikke nogle og giver dig nye opgaver, hvis du udfører dem du allerede har til perfektion og din tid er fyldt ud.

Der skal være plads til nye opgaver, for at nye opgaver kan komme til dig.
Du kan bedre bede om nye opgaver, når du ved, at du har plads til at udføre dem.
Når de opgaver du ikke er glad for kommer væk, kan du holde fokus på spændende arbejdsopgaver.

Vi har en tendens til at arbejde ekstra meget med de opgaver, vi føler os dårlige til.

Ingen har lyst til at blive afsløret i at være dårlige til deres job.
Derfor arbejder vi hårdt på de opgaver, vi selv synes, vi er dårlige til.
For det første kan vi ikke vide, om andre synes, vi er dårlige til de opgaver.
Dernæst får vi heller ikke synliggjort, at opgaverne ikke er de rigtige for os.
Vi ender med at overpræstere og dræne os selv for energi.
Desuden viser vi, at vi er gode til opgaver, vi ikke har lyst til at have.
Vi kunne have lagt vores energi bedre i de opgaver, vi er glade for.
De opgaver kommer vi istedet til at nedprioritere.

Vi risikerer at få frataget opgaverne vi kan lide, på den måde.

Det vil være meget bedre at få sagt, at de opgaver, vi ikke bryder os om, ikke er rigtige for os.
På den måde kan vi komme af med dem og få dem uddelegeret til andre.
Der vil blive plads til at vi kan få flere af de opgaver, vi godt kan lide.
Vi kan komme til at være og fremstå rigtig dygtige til vores job.

Fokus på Spændende Arbejdsopgaver

Vigtigst af alt kan vi være glade, mens vi løser vores opgaver.
På den måde kommer vi til at fremstå super effektive.
Samtidig bidrager vi positivt til arbejdsklimaet, når vi er glade hver dag.
Så er det vist på tide at forhandle noget mere i løn.
God fornøjelse med at have fokus på spændende arbejdsopgaver.

❤️

Fokus på Spændende Arbejdsopgaver

Abonner på min YouTube Kanal.
Læs om at få det bedre på jobbet ved at uddelegere.

English version below photo.

Fokus på Spændende Arbejdsopgaver

Fokus på Spændende Arbejdsopgaver

Do you focus on the exiting tasks at your job?
Are you happy with your tasks?
Does your tasks make you comfortable?
Do you think you have too many or too few tasks?
Would you like new tasks?

It is a good idea to make a list of your work assignments and prioritize them according to which you like best.

For instance, you can use 1-4 priority, 1 = the best tasks, 4 = the least attractive tasks.
It gives you a good overview of which tasks you are very fond of and which tasks you do not want.
The tasks you no longer want, priority 4 tasks, you can therefore work on delegating to others.
This is the only way to get some new tasks anyway.
Go ahead and give some of your tasks away to others.

No one will come and give you new tasks if you do the ones you already have to perfection and your time is fully booked.

There must be room for new tasks in order for new tasks to come to you.
You better ask for new tasks when you know you have room to do them.
When the tasks you are not happy with get away, you can stay focused on exciting tasks.

We tend to work extra hard on the tasks we feel that we do not master.

No one wants to be revealed in being bad at their job.
That’s why we work hard on the tasks we think we feel we are bad at.
First, we cannot tell if others think we are bad at those tasks.
Next, this way it will not be visible that the tasks are not right for us.
We end up over-performing and draining ourselves of energy.
Furthermore, we show that we are good at tasks we do not want to have.
We could have put our energy better into the tasks we are happy about.
Instead we do not prioritize those tasks.

This way we create a risk that the tasks we like will be given to someone else.

It would be much better to tell the management that the tasks we do not like are not right for us.
That way we can get rid of them and delegate them to others.
This way we will create the space to get more of the tasks we like.
It will show that we are very good at our job.

Focus on the exiting tasks.

Most importantly, we can be happy while solving our tasks.
In this way we will appear super effective.
At the same time, we make a positive contribution to the working environment when we are happy every day.
Then it’s time to negotiate a better salary
Have fun focusing on exciting work assignments.
❤️

Fokus på Spændende Arbejdsopgaver

Subscribe to my YouTube Kanal.
Read about how to feel better at your job with handing over tasks.