Anvend det negative lægebesøg positivt

Anvend det negative lægebesøg positivt.
Kender du det med at gå til lægen og være enig eller uenig?
Har du prøvet at være enig eller uenig i lægens diagnose, medicinvalget, konklusioner eller alt muligt andet.
Forholder du dig negativt eller positivt til den læge du konsulterer?

Anvend det negative lægebesøg positivt

Vi kan ofte være forudindtagede inden et lægebesøg.

Mange af os har en egen agenda for udfaldet inden konsultationen.
Vi kan have en ide om en diagnose.
Samtidig kan vi have ønsker til undersøgelser, typen af hjælp, medicin og alt muligt andet.
Nogle er måske endda negativt indstillede med hensyn til, om lægen kan hjælpe overhovedet.
Vi kan med andre ord ofte være forudindtagede, når vi går til lægen.
Når vi er forudindtagede eller har en forudbestemt agenda, bevæger vi os ind på lægens arbejdsområder.
Forudindtagethed vil også kunne få os til at forkaste eventuelle løsninger, der kan gavne vores situation.
I stedet for at være forudindtagede, kan vi være taknemmelige over, at vi har mulighed for at konsultere en læge.

Anvend det negative lægebesøg positivt

Lægen gør sit bedste.

Vi konsulterer lægen, når vi ønsker hjælp med en kropslig eller mental udfordring.
Højst sandsynligt har vi prøvet egne muligheder af inden lægebesøget
Alligevel kan vi finde på at være utilfredse med lægens arbejde og person i det hele taget.
Vi kan også nogle gange lufte vores uenighed med lægen.
På den måde kan vi altså komme til at spilde tiden og forplumre kommunikationen med lægen og ikke opnå det, vi kom for.
Vi gør det nemlig svært for lægen at hjælpe os, på lægens måde, når vi blander os i det ene og det andet.

Anvend det negative lægebesøg positivt

Vi skal være tålmodige.

Det kan ofte forekomme oplagt at være utilfreds med udfaldet hos lægen.
Måske synes vi ikke vores funktion, smerter eller andet bedres hurtigt nok.
Vi kan, hvis vi vil, være utilfredse med mangt og meget.
Lægen skal starte et sted og lægen kender os måske slet ikke.
Derfor er det vigtigt, at vi kommunikerer klart og tydeligt samt holder os til at forklare vores gener og udfordringer.
Vi er jo netop patienter, der konsulterer lægen.
Når vi er hos lægen, er vi igang med at få hjælp og det er i hvert fald positivt.

Vores ansvar er at tydeliggøre vores udfordringer og gener overfor lægen.

Vi behøver ikke at blande os i lægens konklusioner om sygdomsoprindelse, årsag, virkning og alt muligt andet.
Der er jo en grund til, at vi netop vælger at uddelegere en bedring til lægen og dennes dømmekraft.
Desuden er det udelukkende udfaldet af lægens tanker og konklusioner, der har en reel betydning for os.
Selv om vi kender os selv, vores krop og vores symptomer godt, kender lægen til mange med netop vores symptomer.
Derfor har lægen en erfaring som vi ikke selv er i besiddelse af.
Det er netop derfor, at vores fokus skal være på at tydeliggøre vores tilstand så detaljeret som muligt for lægen.
Når vi tænker positivt om lægens arbejde, bliver det nemmere for os at holde os til at beskrive vores udfordringer.

Anvend det negative lægebesøg positivt

Vi konsulterer lægen for at få hjælp.

Vi konsulterer næppe lægen for at lufte holdninger.
Alligevel har mange af os en holdning til vores situation, lægen og dennes arbejde alligevel.
Det at have en holdning gavner bare ikke vores situation, mens lægen forsøger at diagnosticere os.
Måske bliver lægen distraheret eller endda træt af at høre på vores meningsudvekslinger.
Det kan altså være godt udelukkende at svare på længens opklarende spørgsmål.
Desuden kan det være en god ide, at spørge sig selv, om det vi har at sige, vil bidrage til at belyse vores tilstand og udfordringer.
Det er nemlig det eneste lægen har brug for at høre om.
Andet bliver som oftest larm og unødig forstyrren i kommunikationen.

Lad lægen udføre sit arbejde.

Vi skal lade lægen gøre det lægen er bedst til og holde os til os selv og vores symptombeskrivelse.
Vores problemer og holdninger, der ikke har noget med vores situation at gøre, skal vi holde for os selv.
Der kan gå dyrebar, for os, tid med, at vi lufter holdninger om ventetider, andre læger og behandlinger, medicin, telefonkøer og så videre.
Dem må vi lufte et andet sted, så vi kan få fuldt udbytte af vores konsultation.
Der er med andre ord ingen grund til at læsse af på lægen, når det egentlig ikke er det, vi er her for.
I stedet kan vi glæde os over at have lægens opmærksomhed, mens vi er der.

Anvend det negative lægebesøg positivt

Anvend det negative lægebesøg positivt

Udfaldet af besøget hos lægen er relevant for os.

Jeg kan sige, at vi ikke behøver tage lægens konklusioner til os.
Lægen konkluderer nemlig en masse, mens lægen arbejder.
Vi behøver egentlig slet ikke gå op i lægens del-konklusioner, diagnoser og så videre.
Derimod er udfaldet af besøget hos lægen særdeles relevant for os.
Vi har måske brug for enten medicin, undersøgelser, henvisning eller andet, så vi kan komme videre med vores udredning eller tilværelse.
Vores eget ansvar, som patient, er at vurdere om udfaldet af besøget eller hjælpen er den rette for os.
Det behøver vi ikke uddelegere, men beslutte på egen hånd.
Det er nemlig udelukkende os, der kan vide og mærke, hvilke løsninger, der er de rigtige for os uanset konklusioner og diagnoser.

Lægen behøver ikke bifalde vores alternative behandling og tiltag.

Mange af os opsøger, samtidig med lægens behandling, alternativ behandling samt gennemlever diverse tiltag selv.
Der er mange muligheder som for eksempel akupunktur, zoneterapi, urter, vitaminer, motion, kost, vinterbadning og alt muligt andet.
Alternativ behandling er udenfor lægens speciale eller arbejdsområde og derfor behøver vi ikke søge lægens accept.
Hvis vi blander lægen ind i vores alternative ideer, vil det tage tid fra lægens arbejde.
Såfremt lægen for eksempel ikke bifalder kostændring, urter eller andet, behøver vi altså ikke overbevise lægen.
På den måde behøver vi ikke forholde os til, hvorvidt lægen er enig i vores alternative løsninger eller ej.
Vi skal have tillid til os selv og egne valg, når vi vælger alternativ behandling.
Vi skal altså tænke positivt om egne evner til at vælge, hvad der er rigtigt for os.

Anvend det negative lægebesøg positivt

Tænk positivt om lægen.

I stedet for at forholde os til, hvorvidt vi kan lide lægen, skal vi tænke positivt om lægen.
Vi skal også tænke positivt om lægens arbejde, de undersøgelser vi skal til og systemet i det hele taget.
Negative tanker vil nemlig give os selv en dårlig oplevelse i sundhedssystemet og det er ikke derfor vi konsulterer systemet og lægen.
Vi ønsker hjælp til en sygdom, som vi ikke kan kurere selv og derfor, skal vi tænke positivt om lægens arbejde og lægen i det hele taget.
Vi skal fokusere på, at vi er taknemmelige for, at vi kan få undersøgelser, udredning og hjælp i det hele taget.
Hver gang vi tænker negativt i forbindelse med sundhedsystemet og lægen, skal vi skifte vores tanker ud med positive tanker og taknemmelighed.

Find det positive i det negative.

Det kan være en stor udfordring at finde det positive i det negative, men der er en simpel vej.
Når vi er udfordrede, kan vi starte med at tænke, at vi elsker at tænke negativt om lægen og sundhedssystemet.
Når vi gør det, tænker vi allerede positivt og det bliver meget nemmere at tænke flere positive tanker.
Vores positive tanker gør os glade samtidig med at vi er syge og besøger lægen.
Desuden holder vi op med at forholde os negativt til lægens arbejde, når tankerne er positive.
Vores positive tanker medfører altså flere fordele.
God fornøjelse med at tænke flere positive tanker.

Anvend det negative lægebesøg positivt

Negative og Positive Vilkår
Lær at meditere med postive tanker og blive mere positiv med meditation.

Jeg kan godt være meget syg og glad samtidig.
Kan det være positivt at være sygemeldt?
Frygt og bekymringer er negative tilstande.
Tænker jeg positivt eller negativt om mine vilkår i livet.

Læs min blog.

TAK FOR DIG.

❤️

Anvend det negative lægebesøg positivt
Anvend det negative lægebesøg positivt
Køb min bog om at finde det positive i det negative hos Saxo.
Anvend det negative lægebesøg positivt